UROCZYSTOŚCI W 21. ROCZNICĘ OTWARCIA POLSKIEGO CMENTARZA WOJENNEGO W MIEDNOJE

Z okazji 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje dzisiaj w Komendzie Głównej Policji w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP przy ul. Orkana 14 w Warszawie odbyły się uroczystości upamiętniające zamordowanych z rozkazu Stalina ok. 5 tysięcy policjantów. Z tej okazji na mocy decyzji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nadano medale “Pro Bono Poloniae” oraz “Pro Patria”. W tej szczególnej uroczystości uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, Sędzia, żołnierz Armii Krajowej Bogusław Nizieński oraz zaproszeni goście.

Dzisiaj o godz. 9.00 w siedzibie Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji Komendy Głównej Policji przy ulicy Orkana 14 w Warszawie w związku z uroczystościami 21. rocznicy otwarcia Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje odbyła się uroczysta zbiórka z okazji wręczenia medali “Pro Bono Poloniae” oraz “Pro Patria”. Medale te zostały nadane zgodnie z decyzją Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych za szczególne zasługi m.in. w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewienia postaw patriotycznych oraz kultywowaniu pamięci o walce za niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

Po odczytaniu decyzji nastąpiło uroczyste wręczenie medali “Pro Bono Poloniae” oraz “Pro Patria”. Uroczystego wręczenia dokonał Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Sędzia Bogusław Nizieński Przewodniczący Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Medale “Pro Patria” w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny otrzymali:

  • nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji
  • mł. insp. Iwona Kuc Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji

Medale “Pro Bono Poloniae” dla osób wyróżniających się w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie oraz poza granicami Kraju otrzymali:

  • nadinsp. Paweł Dzierżak Komendant Stołeczny Policji
  • nadinsp. Andrzej Łapiński Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku
  • podinsp. Krzysztof Musielak Dyrektor Biura Edukacji Historycznej – Muzeum Policji KGP

Po uroczystym wręczeniu głos zabrał Minister Jan Józef Kasprzyk Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych gratulując funkcjonariuszom Policji przypomniał, jak ważny w życiu każdej wspólnoty, każdego narodu i Ojczyzny jest duch narodu. Odbudowa ducha narodu polskiego była najważniejszym celem gdy Generał Władysław Anders wysyłał Rotmistrza Witolda Pileckiego ze specjalną misją do Polski, która już wówczas była podbita przez okupanta niemieckiego, sowietów i komunistów. Minister wyraził wielką wdzięczność tak wspaniale służącej narodowi formacji, jaką jest właśnie Policja.

Następnie głos zabrał nadinsp. Paweł Dobrodziej Zastępca Komendanta Głównego Policji. Komendant podziękował za to szczególne wyróżnienie i zaznaczył, że jest to przede wszystkim zobowiązanie do tego, aby każdego dnia stawać się jeszcze lepszym policjantem, jeszcze lepszym człowiekiem. Nadinsp. Paweł Dobrodziej również pogratulował wszystkim wyróżnionym, którzy dzięki swojej postawie i działaniom dają świadectwo takim wartościom jak patriotyzm, prawda, dobro i sprawiedliwość.

Medal „Pro Patria” ustanowiony Zarządzeniem Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 r. przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Odznakę nadaje Szef UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na podstawie udokumentowanego wniosku naczelnych władz organizacji kombatanckich i ofiar represji, a także organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego lub polskich placówek dyplomatycznych i attachatów wojskowych. Nadanie medalu potwierdza się legitymacją, wręczaną łącznie z odznaczeniem.

Odznaczenie ma formę metalowego krążka o średnicy 36 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie, w centralnym miejscu umieszczono wizerunek stylizowanego orła Rzeczypospolitej z przełomu XVII i XVIII wieku. Orzeł oparty jest po lewej stronie o kosę bojową, a po prawej o szablę polską, wzór 1921/22. Na rewersie natomiast znajduje się napis „Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych”. W centralnej części medalu umieszczony został dwuwyrazowy napis: „Pro Patria”, a pod nim poziomo daty: „1768” i „1989”. Są to daty Konfederacji Barskiej oraz roku odzyskania przez Polskę niepodległości.

Pod datami umieszczono także układ gałązek – po lewej stronie z liśćmi dębowymi symbolizującymi cnotę, odwagę, chwałę, wytrzymałość, moc i siłę, a po prawej stronie wawrzyn, który uosabia zwycięstwo, czyn bohaterski, chwałę i zaszczyt. Dodatkowo, centralnie pod napisem „Pro Patria” umieszczono odwzorowanie krzyża pochodzące z jednolitego wzoru chorągwi piechoty i sztandarów jazdy, ustalonego w 1919 r. Medal zawieszony jest na wstążce szerokości 38 mm z centralnie umieszczonym paskiem ciemnogranatowym szerokości 10 mm i dwoma pąsowymi paskami o szerokości 10 mm przedzielonymi srebrzystymi prążkami o szerokości 2 mm i prążkami czarnymi o szerokości 2 mm na obydwu brzegach wstążki.

Medal należy nosić zawieszony na wstążce na lewej piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych, przed medalem „Pro Memoriæ”.

Medal „Pro Bono Poloniæ” ustanowiony Zarządzeniem Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z 25 czerwca 2018 r. dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości przyznawany jest osobom (fizycznym oraz prawnym) w uznaniu szczególnych zasług w upowszechnianiu wiedzy o historii walk niepodległościowych, krzewieniu postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie, a także kultywowaniu oraz popularyzacji poza granicami Kraju wiedzy o tradycjach niepodległościowych. Odznakę nadaje Szef UdSKiOR z własnej inicjatywy lub na wniosek władz naczelnych ogólnopolskich organizacji kombatanckich, organów administracji rządowej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, a także kierowników polskich placówek dyplomatycznych.

Odznaczenie ma formę metalowego krążka o średnicy 38 mm, fakturowanego, srebrzonego i oksydowanego. Na awersie w centralnym miejscu, umieszczono wypukły wizerunek Orła Białego przyjętego za herb Państwa Polskiego ustawą z dnia1 sierpnia 1919 r. o godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. Na wypukłym otoku awersu, wokół wizerunku Orła Białego, rozmieszczone są wklęsłe daty: 1768, 1794, 1830, 1848, 1863, 1914 oraz 1918, rozdzielone wklęsłymi krzyżykami wzorowanymi na polskim krzyżu kawalerskim. Daty symbolizują najważniejsze zrywy niepodległościowe społeczeństwa polskiego, począwszy od Konfederacji Barskiej, aż po początek czynu legionowego w 1914 r. i następujące po nim polskie działania polityczne oraz militarne uwieńczone odzyskaniem przez Polskę państwowości w 1918 r. Na rewersie od góry znajduje się centralnie umieszczony w trzech liniach napis wypukłym pismem majuskułowym: PRO BONO POLONIÆ. Napis otoczony jest w podkowę otwartą ku górze wieńcem dębowym, symbolizującym chwałę i zwycięstwo oraz cnoty: odwagę, wytrzymałość, siłę i moc. Centralnie pod napisem, dolną część wieńca dębowego przesłania wypukły polski krzyż kawalerski, który jest znakiem Wojska Polskiego. Odznaka zawieszona jest na wstążce z rypsu szerokości 38 mm, ciemnoszarej, mającej po brzegach umieszczone symetrycznie połączone prążki srebrzysty i ciemnokarmazynowy, szerokości 4 mm każdy. Kolor ciemnoszary wstążki nawiązuje do barwy munduru piechoty, najliczniejszej polskiej formacji zbrojnej w 1918 roku.

Tekst: podkom. Michał Gaweł / Biuro Komunikacji Społecznej KGP

Zdjęcia: Andrzej Chyliński / Biuro Komunikacji Społecznej KGP