UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTA POLICJI W TYCHACH

24 lipca 2020 roku na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W tym roku uroczystość miała nieco inny charakter i została przeprowadzona z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach reprezentował Przewodniczący kol. Michał SZCZĘŚNIAK.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Tychach.
Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów.
Podczas apelu Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski w asyście swojego zastępcy nadkom. Pawła Rybarczyka wręczył policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.
W swoim przemówieniu złożył podziękowania policjantom oraz pracownikom cywilnym za ich poświęcenie i oddanie w codziennej służbie. Wyraził swoje uznanie także dla ich rodzin, których wsparcie i wyrozumiałość są niezbędne dla skutecznego i konsekwentnego wykonywania obowiązków.

Głos zabrał Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego kol. Michał Szczęśniak, gratulując w imieniu zarządu wszystkim awansowanym oraz nagrodzonym, składając z okazji obchodów Święta Policji życzenia wszelkiej pomyślności wszystkim policjantkom i policjantom, pracownikom cywilnym oraz emerytom i rencistom policyjnym tyskiego garnizonu.

Jednocześnie wyraził słowa podziękowania Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach za dotychczasową współpracę.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne w KMP Tychy otrzymało w sumie 96 funkcjonariuszy.

  • W korpusie młodszych oficerów 5 policjantów,
  • w korpusie aspirantów awansowało 27 policjantów,
  • w korpusie podoficerów 36,
  • a w korpusie szeregowych 20 policjantów.

Ponadto 15 funkcjonariuszy, którzy w ostatnim półroczu wyróżnili się szczególnym zaangażowaniem w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i uzyskali najlepsze wyniki w służbie, zostało docenionych przez Prezydenta Miasta Tychy otrzymując nagrody pieniężne.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego