Uroczystości przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”

Przy obelisku „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, przed gmachem KGP odbyły się centralne uroczystości policyjne upamiętniające tragedię przedwojennych funkcjonariuszy Policji Państwowej, ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W uroczystości wzięli udział, jak co roku przedstawiciele NSZZ Policjantów z Przewodniczącym Zarządu Głównego Rafałem Jankowskim i wiceprzewodniczącym Benedyktem Nowakiem, którzy złożyli wieniec od związkowców policyjnych. Przewodniczący Rafał Jankowski wpisał się do Księgi Pamiątkowej. Obecny był także Poczet ze Sztandarem NSZZ Policjantów

Warto podkreślić, że inicjatorem i współfundatorem obelisku był właśnie Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Pod głazem znajduje się urna z prochami poległych w Katyniu i Miednoje Funkcjonariuszy Policji Państwowej.

 

Fot. Marek Osiejewski – Galeria tutaj

Nieosądzona zbrodnia W kwietniu 1940 roku Sowieci bestialsko wymordowali elitę polskiego narodu. Tylko dlatego, że byli to ludzie, którzy nosili polskie mundury i z oddaniem służyli Rzeczypospolitej. Byli dla nich groźni, niezłomni w swym patriotyzmie, postanowili więc unicestwić ich w taki sposób, aby ślad po nich zaginął na zawsze. Zbrodni jednak nie udało się ukryć, a prawdy o niej zafałszować.