Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Śląskim Oddziale Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego

Uroczysty apel z okazji 105. rocznicy odzyskania Niepodległości

W dniu 13 listopada 2023 roku w Raciborskim Centrum Kultury miał miejsce uroczysty apel z okazji 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość była wspólnym przedsięwzięciem Straży Granicznej, Policji, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej, Lasów Państwowych i Straży Miejskiej nadarzyła się okazja do wręczenia awansów , odznaczeń,wyróżnień oraz podziękowań funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym poszczególnych służb.

Gospodarzem uroczystości był Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Adam Jopek.

W apelu wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy wszystkich wymienionych służb z Komendantami na czele w tym wyróżniony

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp.Mariusz Krzystyniak .

Na uroczystości Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego reprezentował kolega Maciej DZIERGAS -Wiceprzewodniczacy oraz Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Raciborzu kolega Marcin SOBECZKO którzy w podziękowaniu za działalność i pomoc na rzecz naszego związku uhonorowali medalami NSZZ Policjantów niżej wymienione osoby;

Medalem 30-lecia NSZZ Policjantów ;

podinsp . Marek Ryszka Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu (członek NSZZP)

Kolega Mieczysław Brzezina

Koleżanka Renata Witkowska

Medal 100 -lecia Policji Państwowej ;

Kolega Piotr Wądołowski

gen.bryg.Adam Jopek – Komendant Śląskiego Oddziału SG

Awansowanym, odznaczonym oraz wyróżnionym składamy serdeczne GRATULACJE oraz wyrazy uznania .