Uroczystość wręczenia medali Biskupa Polowego WP i odznak 25-lecia NSZZ Policjantów

W Sali Konferencyjnej Ordynariatu Polowego odbyła się uroczystość wręczenia medali Gloria Intrepidis et Animi Promptis i Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki przyznanych przez Biskupa Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka oraz odznak 25-lecia NSZZ Policjantów. Jednym z wyróżnionych był bp Józef Guzdek, delegat ds. Duszpasterstwa Policji. Medalami i odznakami wyróżniono również policjantów zasłużonych dla NSZZ Policji. Uhonorowano także najstarsze pokolenie policjantów i pracowników policji, którzy w okresie PRL inicjowali zakładanie związków zawodowych, za co spotkały ich represje.

Uroczystość z udziałem m. in. I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka oraz zaproszonych gości odbyła się w gmachu Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego w Warszawie.

Biskup polowy odznaczył kilkunastu policjantów medalami „Milito pro Christo”, „Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki”, wręczył także medale i dyplomy „Gloria Intrepidis et Animi Promptis”. Wśród wyróżnionych znaleźli się m. in. Dyrektor Gabinetu KGP mł.insp. Sławomir Litwin, Rzecznik Prasowy KGP mł.insp. Mariusz Ciarka oraz stołeczni policjanci, w tym trzech braci, z których dwaj asp. sztab. Robert Bojarski i asp. Paweł Bojarski służą w Komendzie Stołecznej Policji, a trzeci w Komendzie Miejskiej Policji w Ostrołęce. Medalem przyznawanym przedstawicielom służb mundurowych dających odważne świadectwo wartościom takim jak prawda, bohaterstwo i sprawiedliwość uhonorowano również dowódcę Kompanii Reprezentacyjnej Policji nadkom. Romana Maciejewskiego.

Podczas uroczystości wręczono także odznaczenia z okazji 25-lecia NSZZ Policjantów funkcjonariuszom i osobom, które wspierają działalność związku. Wśród uhonorowanych byli policjanci Kompanii Reprezentacyjnej Komendy Stołecznej Policji.

Jednocześnie Stowarzyszenie „Godność” postanowiło przyznać odznaki z okazji 35-lecia ruchu reformatorsko-związkowego. Stowarzyszenie pielęgnuje i rozpowszechnia tradycje oraz historię reformatorskiego ruchu funkcjonariuszy z roku 1981. Wśród wyróżnionych był Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Jak podkreślił Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Policji medale wręczone w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości to przypomnienie i wyrażenie wdzięczności nie tylko za skuteczność działań funkcjonariuszy, ale również ich wrażliwość.

Przedstawiciele związku odznaczyli także wieloletniego fotografa i dokumentalistę Marka Krupę, współpracującego z Ordynariatem Polowym.

Podczas uroczystości obecny był pierwszy zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Komendant Stołeczny Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie insp. Robert Szewc oraz ks. Jan Kot, kapelan Komendy Głównej Policji. W uroczystości wziął udział poczet sztandarowy.

Galeria Foto

(Źródło: Ordynariat Polowy, foto: Marek Krupa i Marek Osiejewski)

Poniżej lista odznaczonych. Niestety nie wszyscy mogli być obecni na tej przemiłej uroczystości. Przewodniczący Rafał Jankowski przebywał w tym czasie w Brukseli, Benedykt Nowak z powodu choroby)

Lista odznaczonych:

Medal „ MILITIO PRO CHRISTO „
1. asp.szt. Robert BOJARSKI – Wydział Ruchu Drogowego KSP
2. asp. Paweł BOJARSKI – Wydział dw z Korupcją KSP
3. mł.asp. Piotr BOJARSKI – Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
Medal „ GLORIA INTREPIDIS ET ANIMI PROMPTIS”
1. podinsp. Aneta PAWLIŃSKA – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. mazowieckiego
2. podinsp. Dariusz BRZEZICKI – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.mazowieckiego
3. podinsp. Jerzy SZTUC – Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wołominie
4. nadkom. Tomasz MAJEWSKI – Dowódca Kompanii Reprezentacyjnej Policji
5. kom. Michał SAWICKI – Wiceprzewodniczący ZW NSZZP w Lublinie
6. asp.szt. Artur GARBACZ – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie
7. asp.sztab. Michał SZCZĘŚNIAK – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. Śląskiego
8. asp. Arkadiusz KOBIELA – Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Częstochowie

Medal „BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI”
1. mł. insp. Sławomir LITWIN – Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji
2. mł. insp. Mariusz CIARKA – Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji
3. mł.insp. w st. spocz. Romuald STĘPNIEWSKI – Komenda Główna Policji
4. podinsp. Jerzy MISIAK – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
5. podinsp. Krzysztof KMIECIAK – zastępca Dowódcy Samodzielnego pododziału Policji Prewencji w Radomiu
6. nadkom. Roman MACIEJEWSKI – Zastępca Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Policji
7. nadkom. w st.spocz. Seweryn MACIEJEWSKI – NSZZP w Złotoryi (nieobecny)
8. nadkom. Andrzej TOMF – Komenda Miejska Policji w Katowicach
9. asp.szt. Rafał JANKOWSKI – Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów (nieobecny)
10. asp.szt. Sławomir WOŹNICKI – Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów KSP (nieobecny)
11. asp.szt. Jacek BRYŁA – Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego
12. asp.szt. Jerzy BRONICKI – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. kujawsko – pomorskiego
13. asp.szt. Piotr MALON – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. dolnośląskiego
14. asp.szt. Benedykt NOWAK – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. opolskiego (nieobecny)
15. asp.szt. Kazimierz BARBACHOWSKI – Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego
16. asp.szt. Maciej DZIERGAS – Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
17. st.asp. Mariusz GRABOWSKI – Komenda Miejska Policji w Ostrołęce
18. sierż.szt. Marlena BOGUSZ – Wydział Ruchu Drogowego KSP (nieobecna).

Honorowa Odznaka NSZZ Policjantów
1. Marek KRUPA – KGP

Medal XXV lecia NSZZ Policjantów
( Kompania Reprezentacyjna Policji )
1. ADAMCZYK Paweł
2. PONDO Bartosz
3. PĘDZICH Dariusz
4. GETKA Marcin
5. LASKOWSKI Tomasz
6. BOGUSZEWSKI Jarosław
7. OBSTAWSKI Łukasz
8. WOŹNIAK Rafał
9. DUDZIŃSKI Grzegorz
10. PRUS Mariusz
11. KWIATKOWSKI Jacek
12. DERES Kamil
13. DOROSZUK Michał
14. JAKIMIAK Damian
15. KOCOT Paweł
Emeryci z FSMO „Godność”
1. LAJDORF Edmund
2. BRULIŃSKI Zdzisław
3. CZERWIŃSKI Bogusław
4. DACIUK Zbigniew
5. ELIASZ Władysław
6. FLORCZYKOWSKI Krzysztof (pośmiertnie)
7. GAWKOWSKI Tadeusz
8. HAKUBA Franciszek
9. JAWORSKI Włodzimierz
10. KOŁODZIEJCZAK Wojciech
11. MIKŁASZEWICZ Jan
12. PABIŃSKI Tadeusz
13. SOBCZYK Andrzej
14. TARNAS Wiesław
15. TYSZKO Zbigniew
16. URBAŃCZYK Krzysztof
17. WALENCEWICZ Stanisław
18. WIDERA Florian
Odznaka 35 Lecia Ruchu Reformatorsko – Związkowego w Organach MO – „ Stowarzyszenie Godność”
1. nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ – Komendant Stołeczny Policji
2. Roman MIŚKIEWICZ – Komenda Stołeczna Policji
3. Mirosław BEDNARSKI – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ P KSP
4. Kazimierz BARBACHOWSKI – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Katowicach
5. Piotr MALON – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów we Wrocławiu
6. Dariusz Wichniewicz – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP
7. Tomasz Majewski – Dowódca Kompanii Reprezentacyjnej Policji
8. Roman Maciejewski – zastępca Dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej Policji
9. Piotr Morawski – Kompania Reprezentacyjna Policji
10. Robert Momot – Kompania Reprezentacyjna Policji
11. Andrzej Lęgas – – Kompania Reprezentacyjna Policji
12. Jarosław Wojtowicz – – Kompania Reprezentacyjna Policji
13. Grzegorz Dudziński – Kompania Reprezentacyjna Policji
14. Damian Pasik – Kompania Reprezentacyjna Policji
15. Jarosław Boguszewski – Kompania Reprezentacyjna Policji
16. Jacek Kwiatkowski – Kompania Reprezentacyjna Policji
17. Artur Garbacz – Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Lublinie
18. Paweł Kowalski – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów we Wrocławiu
19. Dariusz Milewski – Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP
Odznakę 35 – lecia otrzymał również ksiądz Biskup Polowy WP Józef Guzdek, I z-ca KGP nadinsp. Andrzej Szymczyk i Komendant WP w Lublinie insp. Robert Szewc oraz pan Bernard Bujwicki.