Uroczyste zbiórki w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach

W dniach 9-10 września 2020′ na terenie Oddziału Prewencji Policji Prewencji w Katowicach odbyły się uroczyste okolicznościowe zbiórki .

Z zachowaniem wszelkich zasad i obostrzeń w zakresie COVID-19 zbiórki te były okazją do podsumowania działalności Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy OPP w Katowicach w roku jubileuszowym 30-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów .

Ponadto zasłużonym policjantom wręczono medale XXX-lecia powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów .

Należy dodać, iż Zarząd ten jest jednym z najbardziej prężnie działających w garnizonie śląskim. Zrzesza w swoich szeregach bardzo liczną grupę policjantów tego Oddziału.

W jego strukturach działa kol. Kazimierz Barbachowski -Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego, kol. Dariusz Tabas , kol. Rafał Janus i wielu innych członków związku pełniących na co dzień służbę w OPP Katowice .

Najważniejszym i priorytetowym zadaniem jakie realizuje ten Zarząd to reprezentowanie policjantów Pododdziału Prewencji w relacjach z kierownictwem służbowym oraz w zakresie; co istotne zamierzeń o charakterze prawno-pomocowym / Fundusz Ochrony Prawnej /

Należy podkreślić również zaangażowanie kolegów związkowców z OPP w Katowicach na niwie sportowej /szereg imprez o charakterze podnoszącym sprawność fizyczną policjantów /historyczno-patriotycznej/ – zagadnienia związane z kultywowaniem pamięci o poległych na służbie funkcjonariuszach/ charytatywnej /szereg działań polegających na zbiórkach dla potrzebujących.

Udział w uroczystych zbiórkach oprócz wyżej wymienionych wziął Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach kol. Michał SZCZĘŚNIAK.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego