Uroczyste pożegnanie z mundurem w raciborskiej komendzie

W dniu 14.02.2023 r. Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu , Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego oraz Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów pożegnali raciborskich policjantów, którzy po wielu latach służby odeszli na emeryturę. Komendant w swoim przemówieniu podziękował im za wieloletnią i pełną poświęceń służbę oraz życzył powodzenia w życiu osobistym.

Wczoraj w budynku Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu odbyło się uroczyste pożegnanie raciborskich i krzyżanowickich policjantów, którzy po przepracowaniu wielu lat w Policji odeszli na zasłużoną emeryturę. W uroczystości uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Raciborzu nadkomisarz Marek Ryszka, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Raciborzu podinspektor Mirosław Mielańczyk. Obecny był również Przewodniczący Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Racibórz aspirant sztabowy Marcin Sobeczko wraz z Przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego aspirantem sztabowym Michałem Szczęśniakiem. Komendant podziękował policjantom za wieloletnią służbę. Przełożony wyraził słowa uznania i wdzięczności za zaangażowanie i wkład stróżów prawa w zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców powiatu raciborskiego. Ponadto w czasie spotkania przedstawiciele Związków Zawodowych Policji podziękowali już kończącemu kadencję Przewodniczącemu Terenowego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Raciborzu Stanisławowi Kogutowi za wieloletni wkład i zaangażowanie w kierowaniu raciborskimi związkami.

W imieniu wszystkich policjantów i pracowników cywilnych odchodzącym w stan spoczynku stróżom prawa dziękujemy za dobrą współpracę i życzymy dużo zdrowia oraz dalszych sukcesów w życiu prywatnym !