Uroczysta odprawa roczna katowickich policjantów

W Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa, podczas której podsumowano roczną pracę katowickich policjantów za rok 2016.

W spotkaniu wzięli udział m.in. szef śląskiego garnizonu insp. Krzysztof Justyński, Komendant Miejski Policji w Katowicach mł.insp. Paweł Barski oraz zaproszeni goście.

W piątek o godzinie 10.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa. W naradzie podsumowującej wyniki uzyskane przez katowicki garnizon w 2016 roku wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice Mirosław Cygan, Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Katowicach mł.insp. Artur Maliszewski, Komendant Miejski Policji w Katowicach mł. insp. Paweł Barski wraz z zastępcami nadkom.Tomaszem Kępą oraz nadkom. Arkadiuszem Konowalskim. W spotkaniu wzięli również udział komendanci komisariatów wraz z zastępcami, naczelnicy wydziałów KMP Katowice, związkowcy, policjanci oraz pracownicy cywilni .

Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach insp. Krzysztofowi Justyńskiemu przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Katowice kom. Marcina Budzich. Odprawę otworzył i przybyłych przywitał Komendant Miejski Policji w Katowicach mł.insp. Paweł Barski. Następnie został zaprezentowany film przedstawiający podsumowanie pracy katowickich policjantów w ubiegłym roku. Prezentacja zawierała również sondę, w której mieszkańcy Katowic ocenili pracę stróżów prawa, a także przedstawili swoje oczekiwania w 2017 roku.

Po prezentacji filmu szef katowickich policjantów mł. insp. Paweł Barski, krótko omówił efekty pracy oraz wskazał zadania i priorytety na rok 2017. Podziękował również za dotychczasową pracę wszystkim policjantom oraz przedstawicielom służb i instytucji na co dzień współpracującym z katowicką policją. Podziękowania skierował również do władz miasta za wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Głos zabrał również Prezydent Miasta Katowice dr Marcin Krupa. Podkreślił znakomitą współpracę z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Pogratulował również osiągniętych wyników i zapewnił, że nadal będzie wspierał pracę katowickich funkcjonariuszy.

Oficjalną część spotkania podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński, który m.in. pogratulował osiągniętych wyników i podziękował za dotychczasową służbę. Scharakteryzował również najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy oraz motywował do dalszej pracy, aby w roku 2017 jej efekty były równie satysfakcjonujące co ubiegłoroczne.

źródło: Katowice-nasze,miasto 5 lutego 2017