Ubezpieczenie emeryt Policja – Oferta

Przygotowaliśmy dla Państwa ofertę kontynuacji grupowego ubezpieczenia na życie. Oferta została tak skonstruowana pod względem zakresu i składki, aby każdy z Państwa mógł dopasować ubezpieczenie do własnych potrzeb.

Przedstawiamy Państwu VIII wariantów ubezpieczenia na życie oraz IV warianty Opieki Medycznej.

Program Policja 2015 Emeryt dedykowany jest odchodzącym ze służby i pracy Funkcjonariuszom i Pracownikom Policji oraz ich małżonkom, partnerom życiowym i pełnoletnim dzieciom dotychczas ubezpieczonym z Ubezpieczonym Podstawowym.

Pod poniższym linkiem szczegóły Ubezpieczenia emeryt Policja – Oferta

Program zapewnia ochronę ubezpieczeniową do miesiąca rocznicy polisy, przypadającej w roku kalendarzowym, w którym ubezpieczony kończy 70 rok życia. Po ukończeniu 70 lat, ubezpieczonym przysługuje prawo do indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.

Ubezpieczonemu przysługuje prawo do indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na zasadach zgodnych z ofertą PZU Życie S.A. (warunkiem jest opłacanie składek przez 6 miesięcy w ubezpieczeniu grupowym).

Szczegóły Oferty Ubezpieczenia „Emeryt Policja” 

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do ubezpieczenia:
źródło: https://policja.pga.pl/ 6 grudnia 2019