Szef MSWiA Mariusz Błaszczak odznaczył Mariusza Błaszczaka. Za zasługi na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Postanowieniem ministra spraw wewnętrznych i administracji złotą odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” nadano Mariuszowi Błaszczakowi „za długoletnią służbę, pracę zawodową lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej”.

Zapytaliśmy MSWiA kogo odznaczono: ministra czy inną osobę o takim nazwisku. Po południu odpisano nam: minister Błaszczak odmówił przyjęcia odznaki.
Postanowienie o nadaniu odznaki, podpisane z upoważnienia przez wiceministra Jarosława Zielińskiego,  datowane jest na 29 maja. Na stronie Dziennika Urzędowego MSWiA pojawiło się dzień później.
W dokumencie jako osobę odznaczoną wskazano Mariusza Błaszczaka, syna Lucjana. Ojciec szefa MSWiA również ma na imię Lucjan.
Zapytaliśmy MSWiA i straż pożarną, czy to przypadkowa zbieżność danych, czy może jednak chodzi o szefa resortu.
„Informujemy, że Postanowienie nr 11/OP/2017 zostało uchylone. Minister Mariusz Błaszczak odmówił przyjęcia odznaki »Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej«” – brzmi odpowiedź wydziału prasowego ministerstwa, którą dostaliśmy w środę po godz. 17.

Na stronie ministerstwa o tej porze nie było jeszcze informacji o uchyleniu postanowienia.

11 maja postanowieniem 10/OP/2017 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznano srebrne  (ośmiu osobom) i brązowe (83 osobom) odznaki „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”.

Odznaka i legitymacja

Została ona ustanowiona przez szefa MSWiA 16 października 1997 roku jako odznaczenie za ratowanie życia i ochronę mienia.

Nadawana jest w trzech stopniach: złotym, srebrnym i brązowym.

Zgodnie z rozporządzeniem może być nadana w szczególności za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia lub – jak w przypadku Błaszczaka –  za długoletnią ofiarną służbę lub działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Odznakę nadaje minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Osoba uhonorowana dostaje odznakę oraz legitymację.