Sytuacja kadrowa Policji według stanu na dzień 1 listopada 2020 roku.

Dzięki danym otrzymanym w trybie dostępu do informacji publicznej przedstawiamy sytuację kadrową Policji na dzień 1 listopada 2020 roku.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Policji brakowało 4 461 funkcjonariuszy, natomiast obecnie brakuje 7 177 funkcjonariuszy, co stanowi 6,95 % wakatów.

 • przyjęto do służby w 2020 roku – 2 335 osoby,
 • zwolniono ze służby w 2020 roku – 4 961 funkcjonariuszy,
 • z dniem 1 listopada ze służby odeszło 187 funkcjonariuszy,
 • w KSC brakuje w chwili obecnej 561 pracowników, a pozostałych pracowników 477

Najgorsza sytuacja jeżeli chodzi o liczbę wakatów panuje w:

 • KSP Warszawa – 1 254 – 12,53%,
 • województwo zachodniopomorskie – 572 – 12,13%,
 • województwo pomorskie – 643 – 10,90%,
 • województwo dolnośląskie – 835 – 10,59%,
 • województwo łódzkie – 683 – 10,66%,
 • województwo lubuskie – 271 – 9,88%,
 • województwo wielkopolskie – 591 – 7,07%,
 • województwo śląskie – 751– 6,02%,
 • województwo warmińsko – mazurskie – 209 – 5,78%,
 • CBŚP – 152 – 7,60%,
 • CPKP – 53 – 23,56%,
 • WSPol Szczytno – 38 – 15,57%,
 • SP w Słupsku – 25 – 14,20%
 • CLKP – 12 – 10,34 %,
 • CSP Legionowo – 25 – 8,93 %,
 • BSW – 22 – 6,57 %.

Jeżeli chodzi o staż służby to wygląda to następująco:

 • poniżej 3 lat – 11 859,
 • 3 -10 lat – 27 443,
 • 11-15 lat – 20 406,
 • 16 -20 lat – 15 312,
 • 21- 30 lat – 20 303,
 • powyżej 30 lat – 841

Wiek funkcjonariuszy przedstawia się następująco:

 • poniżej 25 lat – 4 595,
 • 25 – 30 lat – 10 795,
 • 31 – 40 lat – 40 460,
 • 41 – 50 lat – 35 075,
 • powyżej 50 lat – 5 239

Wykształcenie:

 • wyższe – 55 918,
 • policealne – 3 215,
 • średnie – 37 013,
 • zawodowe i podstawowe – 18

Kobiety w Policji:

 • służby kryminalne – 6 699,
 • służba prewencyjna – 8 437,
 • służba wspomagająca – 1 213,
 • służba kontrterrorystyczna – 14

Stan zatrudnienia:

 • oficerów – 13 462,
 • aspirantów – 42 208,
 • podoficerów – 31 121,
 • szeregowych – 9 341

Stan zatrudnienia wg. służb:

 • służby kryminalne – 32 450, w tym kierownictwo 1 833,
 • służby prewencyjne – 59 007,
 • służby kontrterrorystyczne – 818,
 • służby wspomagające – 3 829

Mimo usilnych i różnorakich działań służb naboru jednostek polskiej Policji, jak widać na zestawieniu, sytuacja kadrowa polskiej Policji od roku nie ulega wyraźnej poprawie.
Epidemia koronawirusa dała się nam wszystkim we znaki, szczególnie w zakresie prowadzenia kursów podstawowych oraz specjalistycznych, które są podstawą do realizacji zadań służbowych.
Mimo że służba w Policji jest stabilna i gwarantuje jak na obecne trudne czasy pandemii poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia i wynagrodzenia, trudno dostrzec wyraźną tendencję do zmniejszenia wakatów.
Tak naprawdę trudno powiedzieć, co jest tego przyczyną. Może nadal zawód policjanta nie jest jeszcze atrakcyjny dla młodych Polaków, co musi prowadzić rządzących do wniosku, aby powstał kolejny programy na wzór programu modernizacji służb, który jeszcze bardziej podwyższy status materialny funkcjonariusza i jego rodziny.
W ramach tego programu właściwym byłoby wprowadzenie dodatków progresywnych. Nadal problemem polskiej Policji jest brak czytelnej ścieżki kariery zawodowej, o czym mówi się od lat, jednak praktycznie nic w tej sprawie się konkretnego nie dzieje.
Warto również zwrócić uwagę na zbytnią biurokrację, która odciąga policjantów od właściwej służby. Wakaty które w chwili obecnej przekroczyły 7 tysięcy powodują, że szczególnie w dużych aglomeracjach miejskich funkcjonariusze są obciążeni dodatkowymi obowiązkami.
Patrząc dodatkowo na absencję chorobową, urlopy, epidemię koronowirusa, szkolenia oraz inne zwolnienia z obowiązków służbowych sytuacja jest trudna i dlatego z uznaniem należy odnieść się do służby policjantów w takich warunkach.

Biuro Prasowe Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. wielkopolskiego