Święto Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Żywcu

21 lipca 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, zorganizowała obchody Święta Policji 2020′. W uroczystości z ramienia Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach wzięli udział;

  • Michał SZCZĘŚNIAK -Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego,
  • Maciej DZIERGAS -Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od oddania hołdu i złożenia wiązanki kwiatów pod Tablicą Pamięci przodownika Józefa Szczepanika, Komendanta Posterunku Policji Państwowej w Zabłociu, który zginął śmiercią tragiczną w dniu 1 września 1939 roku oraz pod Pomnikiem Pamięci Policjantów II RP, którzy oddali swe życie za wolność i wierność Polsce.

Następnie w Konkatedrze pw. Narodzenia NMP w Żywcu odprawiona została Msza Święta.

Po mszy, na dziedzińcu Zamku Habsburgów odbyły się uroczystości oficjalne. Tą część obchodów rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik, który przywitał przybyłych gości oraz podziękował policjantkom i policjantom za ciężką i ofiarną służbę. Wszyscy biorący udział w uroczystości minutą ciszy oddali hołd policjantom, którzy poświęcili swoje życie walcząc o wolność, a także tym, którzy polegli w codziennej służbie.

Następnie na dziedzińcu Zamku Habsburgów w Żywcu odbyły się dalsze Obchody Święta Policji.

Uroczystość miała niejako dwojaki charakter. Dzieliła się na część służbową związaną z wręczeniem awansów oraz część związkową. Gospodarzem uroczystości był Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. Michał Łukasik, przy udziale Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Żywcu.
Z uwagi na sytuację związaną z epidemią koronawirusa, tegoroczne święto było obchodzone skromniej, niż latach ubiegłych. Jednak, mimo prostszej formy, uroczystość jak zawsze była okazją, do awansowania policjantów na wyższe stopnie, wyróżnienia najbardziej zasłużonych, a także podziękowania wszystkim za ich służbę i zaangażowanie.
Z uwagi na pandemię koronawirusa, uroczystość miała skromniejszy charakter i wzięła w niej udział mniejsza, niż w latach ubiegłych liczba gości oraz wyróżnionych policjantów i pracowników Policji.
Z okazji Jubileuszu 30-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Komendant Powiatowy Policji w Żywcu mł. insp. mgr Michał Łukasik odniósł się do genezy jego powstania, roli i znaczenia we współczesnej Policji, tak krajowej, wojewódzkiej jak i powiatowej organizacji związkowej.

Zaapelował do jeszcze niezrzeszonych w NSZZ Policjantów o wstępowanie w nasze szeregi .

Zwieńczeniem tych słów było wręczenie na ręce Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego kol.Michała Szczęśniaka okolicznościowy list z podziękowaniem za działalność na rzecz środowiska policyjnego na Żywiecczyźnie.

Z kolei Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu kol.Wiesław Kumorek uhonorował tablami w ramce z Krzyżem Niepodległości klasy 1 z gwiazdą za wybitne zasługi dla Niepodległości i NSZZ P ;

  • asp. sztab. Piotra Matlakiewicza /Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Żywcu – długoletniego członka związku oraz b.Przewodniczącego ZT i TKR NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu/
  • asp. sztab. Zdzisława Dudkę / Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Gilowicach -b.Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu/.

Wyróżnienia policjantom wręczali kol. Michał Szczęśniak wraz z Maciejem Dziergasem, w asyście Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu kol. Wiesława Kumorka.

Po tej wzniosłej związkowej części żywieckich obchodów Święta Policji, głos zabrał kol. Michał Szczęśniak składając gratulacje wszystkim w dniu dzisiejszym awansowanym. Ponadto złożył okolicznościowe życzenia wszystkim innym policjantkom i policjantom żywieckiego garnizonu, a także pracownikom cywilnym, emerytom i rencistom policyjnym.
Słowa podziękowania skierował również do wszystkich instytucji, organizacji, władz samorządowych oraz darczyńców na co dzień współpracujących oraz wspomagających KPP w Żywcu i Zarząd Terenowy NSZZ P Komendy Powiatowej Policji w Żywcu.
Następnie odniósł się do zaangażowania policjantów w trakcie pandemii COVID 19 a także przypomniał liczne uczestnictwo żywieckich koleżanek i kolegów w słynnym już proteście jesieni 2018 roku .

W kolejnych słowach podziękował za działalność związkową Zarządowi Terenowemu NSZZ Policjantów przy KPP w Żywcu a także skierował słowa uznania i wyrazy podziękowania dla Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu mł. insp.mgr Michała Łukasika, za współpracę, zrozumienie celu i sensu naszej działalności a także i propagowania idei NSZZ Policjantów .

Głos zabrali również Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz Wicestarosta Powiatu żywieckiego Stanisław Kucharczyk.
Obaj w swoich okolicznościowych przemówieniach podnosili kwestie jubileuszu XXX-lecia powstania NSZZ Policjantów oraz ważnej roli w polskiej Policji .

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów
woj.śląskiego z/s w Katowicach 

/więcej fotografii tutaj/