Święto Policji w Komendzie Miejskiej Policji w Sosnowcu

W dniu 11 lipca, podczas uroczystej akademii z okazji Święta Policji, sosnowieckie policjantki i policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne z rąk I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusza Krzystyniaka. Uroczystą galę uświetniła Orkiestra KWP w Katowicach.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, na czele z I Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem i Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Dominikiem Łączykiem. Wśród zaproszonych znaleźli się m. in. Posłowie na Sejm RP, Przedstawiciele biur Wicemarszałka Sejmu RP i Biura Senatora, Prezydenci i Radni Miasta Sosnowca, przedstawiciele Sądów Okręgowego i Rejonowego, a także Prokuratur Okręgowych i Rejonowych, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Ochrony Kolei, Inspekcji Transportu Drogowego, Wojska Polskiego, Komendanci Straży Miejskiej i Straży Pożarnej w Sosnowcu, przedstawiciele NSZZ Policjantów, Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych i wielu instytucji z terenu naszego miasta. Obchody zaszczycili swoją obecnością również emerytowani I Zastępca Komendanta Głównego Policji i Komendanci Miejscy Policji z Sosnowca.

Uroczystości z okazji Święta Policji w Sosnowcu rozpoczęły się w poniedziałek o godzinie 12.30 w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury Energetyczne Centrum Kultury, w sali widowiskowej MUZA. Podczas uroczystości 35 policjantek i policjantów otrzymało nominacje na wyższe stopnie służbowe. I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca Pan Michał Zastrzeżyński w imieniu Prezydenta Miasta Sosnowca wręczył nagrody pieniężne 7 policjantom w uznaniu ich szczególnych zasług.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów województwa śląskiego Michał Szczęśniak wraz z Przewodniczącą Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów Karoliną Kaczmarek wręczyli medale i podziękowania funkcjonariuszom.

Podsumowując współpracę z podmiotami zewnętrznymi Komendant Miejski Policji w Sosnowcu szczególnie gorąco dziękował osobom, które wspierały i wniosły swój wkład do powstania nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu, do której sosnowiecki garnizon przeprowadził się w tym roku. Zarówno I zastępca szefa śląskiego garnizonu, jak i przedstawiciele władz lokalnych, skierowali do sosnowieckich policjantek i policjantów swoje podziękowania za codzienną służbę, rzetelność, poświęcenie i profesjonalizm oraz życzenia pomyślności i sukcesów w dalszej służbie. Życzenia złożył również w imieniu biskupa Sosnowieckiego ks. dr. Grzegorza Kaszaka Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Sosnowcu a jednocześnie Kapelan sosnowieckiej Policji ks. dr Mariusz Karaś. Specjalny list z życzeniami dla sosnowieckich policjantek i policjantów na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Sosnowcu przekazał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Po części oficjalnej goście mieli okazję posłuchać występu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz obejrzeć pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów VII Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Sosnowcu.