ŚWIETO POLICJI W CHORZOWSKIM GARNIZONIE

15 lipca w Chorzowskim Centrum Kultury odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. Wśród zaproszonych gości był m.in Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Marcin Michalik a także przedstawiciele instytucji współpracujących z Policją i samorządowcy. W uroczystości wzięli udział: funkcjonariuszki, funkcjonariusze, pracownicy cywilni Policji, którzy otrzymali odznaczenia, nagrody oraz awanse na wyższe stopnie.
Tegoroczne obchody Święta Policji w chorzowskim garnizonie odbyły się wczoraj w Chorzowskim Centrum Kultury. Uroczystość była okazją, aby awansować policjantów na wyższe stopnie i nagrodzić ich za wzorowe wykonywanie służbowych obowiązków.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości m.in. Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Marcin Michalik, przedstawiciele służb mundurowych i instytucji współpracujących z Policją oraz samorządowcy, których reprezentował Przewodniczący Rady Miasta Chorzowa Pan Waldemar Kołodziej. Obecny był wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego Grzegorz Kuliberda

Tegoroczna akademia odbyła się w formie uroczystej zbiórki. Rozpoczął ją meldunek Komendantowi Miejskiemu Policji złożony przez Dowódcę uroczystości nadkom. Andrzeja Szczęśniaka. Następnie wprowadzono Sztandar Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, a Orkiestra z Komendy Wojewódzkiej w Katowicach odegrała hymn państwowy. Minutą ciszy uczczono również pamięć pomordowanych i poległych funkcjonariuszy.

Następnie wszystkich gości powitał Komendant miejski Policji w Chorzowie mł. insp. dr Grzegorz Matuszek. Szef chorzowskich mundurowych podziękował wszystkim za codzienną służbę, oddanie i ofiarność. Podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem oddają się służbie, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Komendant Miejski Policji w Chorzowie zwrócił się także z podziękowaniami do władz miasta oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracują chorzowscy policjanci. Na koniec podziękował również pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie oraz rodzinom mundurowych za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie.

W dalszej części uroczystej zbiórki wręczono awanse. Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Romana Rabsztyna w korpusie oficerów młodszych na wyższy stopień policyjny mianowano 4 policjantów, w korpusie aspirantów 32 policjantów, a w korpusie podoficerów mianowano 50 funkcjonariuszy. Natomiast rozkazem Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie mł. insp. dr Grzegorza Matuszka, w korpusie szeregowych na wyższy stopień policyjny mianowano 4 policjantów. Akty mianowania wręczali Komendant Miejski Policji w Chorzowie mł. insp. dr Grzegorz Matuszek wraz ze swoim zastępcą nadkom. Grzegorzem Kasprzykiem.

W trakcie uroczystej zbiórki, za szczególne zaangażowanie w służbę Prokurator Rejonowy dr Cezary Golik wręczył listy gratulacyjne czterem policjantom. Prezydent Andrzej Kotala wyróżnił dodatkową nagrodą 30 chorzowskich Policjantów. Nagrody policjanci otrzymali z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta Chorzowa Marcina Michalik przy asyście mł. insp. dr Grzegorza Matuszka Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie.

Podczas uroczystości Wiceprzewodniczący-sekretarz Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. śląskiego mł. insp. Grzegorz Kuliberda wręczył wyróżnionym policjantom medale.

Do życzeń oraz podziękowań dołączył się także Pan Prezydent Miasta Chorzowa – Andrzej Kotala, od którego list odczytał Zastępca Prezydenta Miasta Chorzowa Marcin Michalik.

Ponadto, na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Chorzowie wpłynęło wiele adresów okolicznościowych z najlepszymi życzeniami dla chorzowskich policjantek i policjantów oraz ich rodzin.

Szanownym gościom dziękujemy za udział w tegorocznych obchodach chorzowskiego Święta Policji.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy i życzymy spokojnej służby i dalszych awansów!