„Święto Policji 2022” w świętochłowickich garnizonie

W świętochłowickim CKŚ odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której miejscowi policjanci obchodzili swoje doroczne święto. To wyjątkowy czas dla formacji, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-lecie powołania Policji Województwa Śląskiego. Podczas uroczystości 33 stróżów prawa z rąk gościa honorowego Zastępcy Komendanta Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka oraz gospodarza uroczystości szefa miejscowych policjantów podinsp. Dawida Gil odebrało akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Nie zabrakło również wyróżnień dla pracowników Korpusu Służby Cywilnej.

W miniony piątek punktualnie o godzinie 13.00 w świętochłowickim Centrum Kultury Śląskiej odbyły się uroczyste obchody Święta Policji Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach, które zgodnie z ustawą o Policji przypada w dniu 24 lipca.

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku gościowi honorowemu – Zastępcy Komendanta Wojewódzki Policji w Katowicach inspektorowi Arturowi Bednarkowi przez dowódcę uroczystości. Następnie odegrano hymn państwowy. Gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach podinspektor Dawid Gil przywitał zaproszonych gości oraz policjantów i pracowników tutejszej komendy. Następnie wygłosił przemówienie okolicznościowe, podczas którego podkreślił wagę obchodzonego Święta. Wspomniał, że rok 2022 to szczególny czas w historii naszej formacji, bowiem to właśnie w tym roku przypada 100. rocznica powołania Policji Województwa Śląskiego oraz powrotu części Górnego Śląska do Polski. Z ziem, które powróciły do macierzy, zostało utworzone autonomiczne województwo śląskie, którego bezpieczeństwa strzegła Policja Województwa Śląskiego. Komendant w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na trud codziennej służby i tym samym podziękował policjantom za ich zaangażowanie. Życzył, aby trud ten znajdował uznanie mieszkańców, a policyjny mundur cieszył się społecznym szacunkiem. W swoich życzeniach podziękował również rodzinom policjantów za ich wyrozumiałość i cierpliwość, wyraził uznanie dla pracowników cywilnych Policji oraz policyjnych emerytów i rencistów. Podziękowania za współpracę i wspieranie inicjatyw miejscowej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Świętochłowicach popłynęły również do władz samorządowych, prokuratury oraz pozostałych służb mundurowych i podmiotów stale współpracujących z tutejszą komendą.

Następnie z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Artura Bednarka oraz Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach podinspektora Dawida Gil świętochłowiccy mundurowi otrzymali nominacje na kolejne wyższe stopienie policyjne w korpusach aspiranckim, podoficerskim i szeregowych. W sumie nowe pagony założyło 33 policjantów świętochłowickiej komendy.

W uroczystości uczestniczył Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice Pan Sławomir Pośpiech, który wspólnie z Komendantem podinspektorem Dawidem Gil wzorem lat ubiegłych za szczególne osiągnięcia oraz wzorową i sumienną służbę nagrodził 10 policjantów tutejszej komendy. Nie zabrakło również wyróżnień dla pracowników cywilnych. Dla nich to także wyjątkowy rok w związku z obchodami 100-lecia służby cywilnej i doskonała okazja, aby podkreślić ich ważną rolę w funkcjonowaniu formacji i podziękować za poświęcenie i pełną zaangażowania pracę na rzecz Komendy Miejskiej policji w Świętochłowicach. Po wręczeniu wyróżnień głos zabrał Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice, który podkreślił, jak ważna dla społeczności lokalnej jest służba pełniona przez miejscowych policjantów. Wskazał na bardzo dobrą ocenę świętochłowickich stróżów prawa przez mieszkańców i pozytywne sygnały docierające do ratusza.

Uroczyste obchody Święta Policji, były także wspaniałą sposobnością do wyrażenia podziękowań dla Prezydenta Miasta Świętochłowice Pana Daniela Begera za działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz współpracę i wsparcie świętochłowickiej Policji. Gospodarz uroczystości podinspektor Dawid Gil wręczył symboliczną statuetkę w dowód uznania, którą w imieniu Pana Prezydenta, odebrał jego zastępca.

Podczas uroczystości oddano także głos stronie związkowej, która uhonorowała działaczy na rzecz policyjnego środowiska medalami 30-lecia powołania NSZZP Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego aspirant sztabowy Michał Szczęśniak podkreślili rangę i cel powołania Policji. Pogratulował wszystkim wyróżnionym policjantom, życząc im dalszych sukcesów i awansów. Słowa podziękowania dla świętochłowickich policjantów przekazali również pozostali goście.

Następnie o zabranie głosu poproszono gościa honorowego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektora Artura Bednarka. Komendant podziękował świętochłowickim stróżom prawa i ich rodzinom, a następnie przekazał na ręce szefa świętochłowickich policjantów pisemne życzenia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinspektora Romana Rabsztyna oraz kierownictwa śląskiego garnizonu Policji.