ŚWIĘTO POLICJI 2021′ W ŚWIĘTOCHŁOWICKIM GARNIZONIE

20 lipca 2021 roku punktualnie o 12:00 w Sali Odpraw Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego 16 c odbyła się Uroczysta Zbiórka z okazji Święta Policji, które przypada 24 lipca. W tym roku przypada 102 rocznica powstania Policji Państwowej. Patronat Honorowy objął generalny inspektor dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.
Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną oraz obowiązujące obostrzenia uroczystość odbyła się w ograniczonym składzie osobowym z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W uroczystości uczestniczyli Prokurator Rejonowy w Chorzowie, dr Cezary Golik oraz Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Katowicach asp. szt. Michał Szczęśniak.

Obecny był również przedstawiciel władz samorządowych, Pan Adam Trzebinczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice.

Główną część uroczystości poprzedzoną złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości oraz odegraniem hymnu państwowego rozpoczął gospodarz uroczystości Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach, nadkom. Dawid Gil. Przywitał zgromadzonych gości oraz funkcjonariuszy i pracowników tutejszej Komendy. Następnie wygłosił wystąpienie, w trakcie którego podkreślił wagę obchodzonego Święta. Komendant zwrócił uwagę i podziękował za trud codziennej służby, zaangażowanie policjantów oraz niezależnie od zaistnienia nowych sytuacji sprostanie każdemu nowemu zadaniu. Podkreślił, że stan epidemii nakłada na policjantów dodatkowe zadania, podyktowane troską o życie i zdrowie ludzi. Życzył, aby trud ten znajdował uznanie mieszkańców, a policyjny mundur cieszył się społecznym szacunkiem. Pan Komendant pogratulował wszystkim nowo mianowanym i wyróżnionym policjantom. W swoich życzeniach podziękował również rodzinom policjantów za ich wyrozumiałość i cierpliwość. Słowa podziękowania Komendant skierował także do pracowników cywilnych Policji oraz emerytów i rencistów Policyjnych, podsumowując je stwierdzeniem „dziękuję, gdyż bez Was nie byłoby nas”.

Podziękowania za współpracę i wspieranie inicjatyw świętochłowickiej Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa w Naszym mieście popłynęły również do władz samorządowych, prokuratury oraz pozostałych służb mundurowych i podmiotów stale współpracujących z tutejszą Komendą.

W kolejnej części uroczystości po odczytaniu rozkazów personalnych Komendant Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach wręczył wyróżnionym policjantom akty mianowania na wyższe stopnie policyjne. W tym roku awanse otrzymało łącznie 48 świętochłowickich mundurowych.

Na stopień nadkomisarza awansował 1 funkcjonariusz, na stopień starszego aspiranta policji –3 osoby, na aspiranta policji – 5 stróżów prawa, stopień młodszego aspiranta policji – 9 osób. Awans na sierżanta sztabowego odebrało 14 osób, starszego sierżanta policji 5, zaś sierżanta policji – 6 funkcjonariuszy. Stopnie starszego posterunkowego odebrało 5 policjantów.

Święto był również okazją do uhonorowania nagrodą Prezydenta Miasta Świętochłowice wyróżniających się funkcjonariuszy świętochłowickiego garnizonu. Nagrody prezydenckie z rąk Zastępcy Prezydenta Miasta otrzymało 10 funkcjonariuszy. Prezydent docenił ich wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, duże doświadczenie, wysoką aktywność, samodzielność i dobre wyniki.

Po wręczeniu wyróżnień, głos zabrał Zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice Pan Adam Trzebinczyk, który podkreślił, jak ważna dla społeczeństwa jest służba pełniona przez funkcjonariuszy Policji w naszym mieście. Wskazał na bardzo dobrą ocenę świętochłowickich policjantów przez mieszkańców miasta i pozytywne sygnały docierające do ratusza.

Słowa podziękowania dla świętochłowickich policjantów przekazali również pozostali goście.

Pan Prokurator Rejonowy w Chorzowie dr Cezary Golik podziękował za wzorową współpracę z Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach, czego odzwierciedleniem było wyróżnienie za szczególne zaangażowanie trzech funkcjonariuszek i wręczenie im listów gratulacyjnych.

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa śląskiego asp. szt. Michał Szczęśniak podkreślili rangę i cel powołania Policji, podkreślił, że każdy zakładając mundur składa ślubowanie. Pogratulował wszystkim wyróżnionym policjantom, życząc im dalszych sukcesów i awansów. Wszystkim policjantom, zrzeszonym i niezrzeszonym w NSZZP, pracownikom cywilnym podziękował za trud w pełnieniu codziennej służby i pracy, złożył słowa uznania i życzenia pomyślności.

Patronat Honorowy objął gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Główny Policji.