Święto Policji 2017′ w Szkole Policji w Katowicach

Dzień 24 lipca to dzień wyjątkowy dla naszej formacji. Jest to Święto Policji, które ustanowione zostało w celu upamiętnienia powołania przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Policji Państwowej Ustawą z 24 lipca 1919 r.

W celu uczczenia tego szczególnego święta w dniu dzisiejszym na Auli Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i medali oraz nominacji na wyższe stopnie policyjne funkcjonariuszy naszej Szkoły.

Komendant Szkoły serdecznie przywitał przybyłych gości, w tym m.in.:

– Komendanta Głównego Policji – nadinsp. dr Jarosława Szymczyka,
– Szefa Biura Ochrony Rządu – gen. Tomasza Miłkowskiego,
– I Wicewojewodę Śląskiego – Jana Chrząszcza,
– Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich w Katowicach – dr Aleksandrę Wentkowską,
– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach – nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego,
– Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu – insp. Jarosława Kaletę,
– Dyrektora Delegatury CBA w Katowicach – Piotra Halejaka,
– współpracujących ze Szkołą Komendantów Miejskich i Powiatowych Policji garnizonu śląskiego, Dowódcę Oddziału Prewencji Policji i Dowódcę Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Katowicach,
– Prezydenta Miasta Piekar Śląskich – Sławę Umińską-Duraj,
– Starostę powiatu bieruńsko-lędzińskiego – Bernarda Bednorza,
– Z-cę Prezydenta Miasta Sosnowiec – Annę Jedynak,
– Konsula Honorowego Republiki Mołdawii w Katowicach i Opolu – Jacka Stefaniaka,
– Konsula Honorowego Austrii – Mirosława Bienioszka,
– Dyrektora Akademii Policyjnej Nadrenii Palatynatu – Fridela Durbana,
– przedstawicieli współpracujących ze szkołą służb mundurowych w tym wojska, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Więziennej, na czele z Zastępcą Komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ppłk. SG Dariuszem Bukowskim oraz bryg. mgr inż. Bogdanem Jędrochą,
– przedstawicieli związków zawodowych pracowników na czele z Przewodniczącą Szkolnego Zarządu ZZPP – Małgorzatą Klimczyk-Słapą,
– kapelana Szkoły – ks. Grzegorza Węglorza,
– Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Andrzeja Pilota,
– Dyrektora Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa – dr Stanisława Dyląga,
– Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Katowicach – Teresę Bracką,
– Reprezentantów Śląskiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego – hm. Annę Peterko oraz Skarbnika Chorągwi hm. Andrzeja Lichotę,
– Prezesa Śląskiego Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach Piotra Stypę,
– Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Związku Sybiraków Woj. Śląskiego – Stanisława Kiewro,
– prof. Jadwigę Stawnicką,
– dr Marka Zawartkę,
– byłych Zastępców Komendanta, kierownictwo, kadrę i pracowników cywilnych oraz emerytów Szkoły oraz nadinsp w st. spocz. dr Dariusza Biela.

Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. dr Rafał Kochańczyk w swoim wystąpieniu podczas uroczystości, przekazał wszystkim policjantom i pracownikom podziękowania za trud jaki wkładają w codzienną służbę i pracę oraz złożył życzenia wielu sukcesów i pomyślności zarówno dla nich, jak i ich rodzin.

Po wystąpieniu nastąpiło wręczenie odznaczeń i awansów na wyższe stopnie policyjne.

Więcej…