Superustawa „w prezencie” na Święto Policji. Duże poparcie w Sejmie

Jak życzyło sobie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, tak też się stało. Sejm uchwalił bowiem 24 lipca, w Święto Policji, ustawę o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych, które znajdują się pod nadzorem MSWiA oraz Służby Więziennej. „Pragnę wyrazić wielką radość, że ten ważny i oczekiwany przez funkcjonariuszy projekt został przyjęty w takim konsensusie” – podkreślił w Sejmie minister Mariusz Kamiński. Za uchwaleniem dokumentu głosowało bowiem 440 posłów, przeciw – 3. – pisze portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: „Superustawa „w prezencie” na Święto Policji. Duże poparcie w Sejmie”.

Więcej…