Superustawa na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu RP

Zgodnie z harmonogramem obrad 15. posiedzenia Sejmu RP, na dzisiejszym posiedzeniu około godziny 13:30 zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druki 432 i 493)

Przewidywane są 5 – minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła.

Projekt może zostać poddany pod głosowanie podczas piątkowego (24 lipca 2020′) bloku głosowań zaplanowanych w harmonogramie 15. posiedzenia Sejmu RP.

W załączeniu harmonogram obrad oraz druki

Druk_sejmowy_nr_432

Druk_sejmowy_nr_493

Fot. jp