Stypendia Prezydenta RP dla dzieci poległych lub rannych funkcjonariuszy

To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma długu – podkreślał prezydent Andrzej Duda, przekazując wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Dudą stypendia dzieciom, których rodzice zginęli lub zostali ranni w czasie pełnienia służby.

W uroczystej gali, która odbyła się w Pałacu Prezydenckim, wziął udział również reprezentujący Komendanta Głównego Policji Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej 2017 – Koalicja: Razem dla Bohaterów otworzyła uroczysta gala, która odbyła się 16 marca w Pałacu Prezydenckim z udziałem Prezydenta RP i Pierwszej Damy. Dzięki inicjatywie Fundacji Dorastaj z Nami rodziny osób poszkodowanych na służbie otrzymują regularną pomoc psychologiczną, edukacyjną oraz wsparcie finansowe. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda objął program Honorowym Patronatem.

Prezydent wraz z Małżonką przekazali dyplomy stypendialne 48 dzieciom rannych lub poległych na służbie żołnierzy, strażaków i pracowników służb publicznych. Stypendia zostały ufundowane przez Fundację „Dorastaj z Nami”.

– To nie jest kredyt, to nie jest pożyczka, tu nie ma żadnego długu. Tu dług został zaciągnięty kiedyś przez tych, dla których wasze mamy, wasi ojcowie służyli, poświęcali się dla polskiego państwa, dla ludzi dla społeczeństwa, dla bliźnich – mówił prezydent Andrzej Duda, zwracając się do stypendystów. To, podkreślał, raczej spłata długu ze strony społeczeństwa i państwa.

Prezydent podziękował Fundacji za to, że zainicjowała akcję wspierania dzieci w kwietniu 2010 roku i że „przez siedem lat, ta akcja stale się rozszerza”. – Stała się akcją, która ma znaczenie nie tylko wspólnotowe, choć to jest jej najważniejszy ludzki element – że jesteśmy razem, patrzymy nawzajem na siebie, że o sobie nie zapominamy, że jesteśmy solidarni, że państwo jesteście solidarni z tymi, którzy wymagają wsparcia – podkreślił prezydent.

Prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę na propaństwowy element tej akcji. -Pochylenie się nad tymi, którzy służyli polskiemu państwu i w tej służbie czy to polegli, czy zostali poszkodowani, pochylenie się nad ich bliskimi, rodzinami, to wielkie działanie propaństwowe – zauważył. Jak dodał, jest to budowanie nie tylko wspólnoty w znaczeniu społecznym, ale to także pokazywanie, że służba dla państwa polskiego jest ważna i wartościowa i że ci, którzy tę służbę pełnią i ich rodziny są dostrzegani.

W czasie gali jeden z byłych podopiecznych fundacji, Łukasz Krupski, artysta rzeźbiarz wręczył Parze Prezydenckiej specjalne wyróżnienie – statuetkę „Przyjaciel Fundacji”.

– Zachęcamy różne grupy społeczne i biznesowe, aby działały razem, pokazując, że jesteśmy wdzięczni za bohaterstwo i ofiarę życia lub zdrowia tych, którzy służą nam na co dzień: strażaków, policjantów, żołnierzy, ratowników górskich oraz innych pracowników służb publicznych. Dlatego zapraszamy firmy do wyjątkowego projektu, pozwalającego nam wspólnie powiedzieć „dziękuję” nie tylko poszkodowanym lub poległym bohaterom, ale również ich rodzinom, a przede wszystkim – dzieciom – mówi Magdalena Pawlak, Prezes Fundacji Dorastaj z Nami.

Ogólnopolski Program Pomocy Systemowej 2017 – Koalicja: Razem dla Bohaterów to projekt obejmujący najważniejsze wymiary rozwoju dziecka: wsparcie finansowe, edukacyjne, psychologiczne i przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Pomoc o wyjątkowym charakterze sprawuje doradca edukacyjny, który opiekuje się daną rodziną przez wiele lat, jest obecny przy kolejnych etapach rozwoju podopiecznego i  pomaga mu w precyzyjnym nakreśleniu kierunku udzielanego wsparcia. W ramach projektu Fundacja pomaga także dorosłym członkom rodziny – poprzez warsztaty, wydawnictwa poradnicze oraz działania integracyjne. Rodzina, która trafia pod skrzydła Fundacji, może na nią liczyć każdego dnia – dopóki dziecko się uczy, nawet do 25 roku życia.

Fundacja Dorastaj z Nami pamięta o ostatniej prośbie bohaterów: Gdyby coś się stało… pamiętaj o moich dzieciach. Dzięki temu pomogła już ponad 200 dzieciom z całej Polski, przeznaczając na ten cel ponad 2,5 mln zł. Chcąc rozwijać swoje działania zaprasza firmy oraz wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia nowego programu.

– Otwieramy nowy program po to, aby móc nadal, przez wiele lat, odpowiadać na prośbę bohaterów. Z Państwa pomocą nam się to uda. Dlatego zapraszamy do wspólnego budowania tego projektu – dzięki Waszej obecności możemy uczynić go dobrym i godnym naśladowania przykładem systemowej pomocy dla dzieci. Pomoc tym dzieciom to dla nas forma współczesnego patriotyzmu i próba podziękowania za poświęcenie ich rodziców – wyjaśnia Magdalena Pawlak.

Gala była także podsumowaniem sześciu lat działalności Fundacji Dorastaj z Nami – podczas wydarzenia zostały zaprezentowane sylwetki oraz dotychczasowe osiągnięcia podopiecznych.

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym: Telewizji Polskiej, miesięcznika Polska Zbrojna oraz czasopisma Policja 997.

Fundacja „Dorastaj z Nami” powstała 28 kwietnia 2010 roku. Na początku niosła pomoc dzieciom ofiar katastrofy smoleńskiej. W 2013 roku rozszerzyła działalność, obejmując pomocą dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy zginęli lub zostali ranni w czasie pełnienia służby.

(Prezydent.pl/ Fundacja Dorastaj z Nami/ foto: st.asp. Piotr Maciejczak Policja 997 )