Stanowisko FZZ SM w sprawie protestu Służby Więziennej!

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych reprezentująca funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Służby Więziennej i Służby Celno-Skarbowej udziela pełnego poparcia dla postulatów Zarządu Głównego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wyrażonych uchwałą nr 181-IX.21 z 20 maja 2021 roku.

Federacja wyraża głębokie niezadowolenie i uznaje za niedopuszczalne nierealizowanie przez Ministra Sprawiedliwości i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej porozumienia podpisanego z Zarządem Głównym NSZZ FiPW w dniu 19 listopada 2018 roku.

Pełna treść Stanowiska w załączniku.