Spotkanie z białoruską mundurową opozycją.

Wczoraj w Warszawie odbyło się spotkanie przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego z byłymi funkcjonariuszami białoruskich służb mundurowych.

Funkcjonariusze ci odeszli ze służby wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec reżimu. Po ucieczce przed represjami założyli oni organizację Bypol, która pomaga osobom znajdującym się w podobnej sytuacji.

Oprócz tego działacze Fundacji Bypol zbierają informacje i dokumentują działania białoruskich służb wymierzone w społeczeństwo, za co zostali oskarżeni przez władze Białorusi o działalność terrorystyczną.

Do spotkania doszło z inicjatywy Rafała Jankowskiego po ostatnich bardzo niepokojących wydarzeniach, jakie miały miejsce na terenie Białorusi. Tematem spotkania było przede wszystkim zapewnienie byłym funkcjonariuszom i ich rodzinom bezpieczeństwa podczas pobytu w Polsce.

Omówiono także kwestie innych działań, jakie można podjąć, by pomóc innym byłym funkcjonariuszom, którym uda się przekroczyć granicę z Polską.

W spotkaniu wziął również udział wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Piotr Malon.