Spotkanie w Zarządzie Terenowym Emerytów i Rencistów Policyjnych w Częstochowie

 

Jak co roku początkiem lata Przewodniczący ZT Emerytów i Rencistów Policyjnych w Częstochowie kol. Marian Strzelecki

wraz z Zarządem zorganizował biesiadne spotkanie dla swoich Członków.

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj. śląskiego reprezentował Arkadiusz Kobiela – Wiceprzewodniczący ZW.

Gratulujemy !