Spotkanie z niemieckimi i czeskimi związkowcami

W dniach 11-13 stycznia 2017 roku na zaproszenie czeskiego związku zawodowego policjantów NOS PĆR z regionu Hradec-Kralowe w miejscowości Nachod odbyło się spotkanie przedstawicieli związków zawodowych służb mundurowych działających w Czechach-region Hradec Kralowe, Niemiec–region Monachium oraz w Polsce -region śląski.

Wystosowanie przez stronę czesko-niemiecką zaproszenie przedstawicieli zarządu województwa śląskiego miało na celu zaproponowanie nawiązania współpracy pomiędzy NOS PĆR (Niezavisly Odborowy Svaz Policji Czeskiej Republiki) region Hradec-Kralowe – GDP (Gewerkschaft der Polizei) region Bawaria a Zarządem Wojewódzkim NSZZ Policjantów woj.śląskiego. Współpracy podobnej, do tej którą od 2010 roku zarząd nasz realizuje z NOS PĆR region morawsko-śląski (rejon przygraniczny).

Wówczas dzięki osobistej inicjatywie kolegi Rafała Pszczółki – Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Cieszynie nawiązano współpracę wpierw z zarządami terenowymi a następnie wojewódzkim NOS PĆR z regionu Ostrawy.

Położenie naszego województwa, daje doskonałe możliwości do współpracy z centralami związkowymi państw sąsiednich. Z pewnością już niebawem formuła ta rozwinie się do nawiązania współpracy z policją słowacką w ramach szeroko rozumianego ”trójkąta związkowego” – co nie zawęża również poszerzenia współpracy na inne policyjne organizacje związkowe w Europie.

W spotkaniu wzięli udział reprezentujący

Związek Zawodowy Policji Niemieckiej GDP

 • Aleksander Baschek – Przewodniczący region Bawaria
 • Andreas Islar – region bawaria
 • Weronika Minchel – region bawaria
 • Olympia Falger – region bawaria

Związek Zawodowy Policji Czeskiej NOS PĆR

 • pplk. Milan Śtěpánek – Przewodniczący ZG NOS PĆR
 • plk.ing.Rudolf Rabas – Przewodniczący regionu Hradec-Kralowe
 • płk.Jan Pavelka – Komendant Wojewódzki Policji w Hradec-Kralowe
 • Karel Jaroš – region Nachod-Hradec Kralowe

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

 • Rafał Jankowski – Przewodniczący ZG
 • Rafał Pszczółka – Przewodniczący ZT NSZZP w Cieszynie
 • Andrzej Socha – I wiceprzewodniczący zw nszzp woj.śląskiego
 • Mariusz Śmiałkowski – wiceprzewodniczący ds. finansowych zw nszzp
 • Maciej Dziergas – wiceprzewodniczący ds. kontaktu z mediami

Spotkanie podzielone było na kilka bloków tematycznych.

Pierwszą problematykę którą poruszano, były zagadnienia nurtujące środowiska policyjne naszych państw. Te wynikające z codziennych obowiązków służbowych. Sprawy dot.zakupu środków transportu,zabezpieczenia materiałów biurowych itd.

Poruszono temat dotyczący zadań służb policyjnych w dobie kryzysu migracyjnego, jak i coraz większego zagrożenia atakami terrorystycznymi., jak i zadania służb policyjnych wynikających z przynależności do strefy Schengen. Na miejscu mieliśmy okazje zapoznać się z stanowiskiem kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Hradec-Kralowe. Z warunkami,trybem i sposobem pełnienia służby dyżurnej stanowiska kierowania. Jednocześnie zapoznano z symulacją działań w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Osobny czas w czasie spotkania poświęcono w rozmowie z płk Janem Pavelka – Komendantem Wojewódzkim Policji Hradec – Kralowe na tematykę szeroko rozumianej ochrony prawnej funkcjonariuszy jako przedstawicieli organów państwowych. W dobie coraz większych zagrożeń, z czym się wiąże coraz większa ilość zadań do realizacji – zapewnienie odpowiedniej ochrony prawnej przed ale co najważniejsze po zdarzeniu staje się kluczowa. Jak wiemy w naszych realiach, oprócz wypracowanych form w ramach FOP-u różnie z tym bywa. Okazuje się iż tematyka ta, tak w policji Niemieckiej jak i Czeskiej przybiera różne formy.

Kolejnym tematem gorąco dyskutowanym była realizacji uprawnień statutowych poszczególnych centrali związkowych na niwie działalności europejskiej. Już pierwsze rozmowy i wymiana poglądów pozwoliło na wstępne spostrzeżenie, że pomimo iż wszyscy uczestnicy reprezentowaliśmy kraje członkowskie UE, to z respektowaniem podstawowych uprawnień policyjnych związków zawodowych bywa różnie. Podjęto więc rozmowę na temat współpraca naszych organizacji na niwie realizacji zadań statutowych dotyczących szeroko rozumianej obrony praw pracowniczych w służbach mundurowych. Albowiem związki zawodowe w krajach członkowskich UE są bezspornie uznawane za reprezentantów interesów pracowniczych. Ma to odniesienie do aktów prawnych funkcjonujących w Unii Europejskiej. Nastąpiła wymiana poglądów w zakresie podstawowych uprawnień do zrzeszania się i negocjacji zbiorowych. Ponadto wymiana wzajemnych doświadczeń i ustalenie określonych wzorców postępowania (tzw. dobrych praktyk).

Na zakończenie spotkania podjęto temat,organizacji wspólnych zamierzeń o charakterze sportowym, z elementami rywalizacji ale również z naciskiem szeroko rozumianej integracji środowisk policyjnych Niemiec, Czech i Polski. Przyjęto wstępną formułę udziału w organizowanych zamierzeniach sportowych przedstawicieli poszczególnych central związkowych.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy