Służba Ochrony Państwa obchodzi swoje święto. Uroczystości z udziałem pary prezydenckiej

Pół godziny temu nastąpiło rozpoczęcie uroczystego apelu z okazji Święta SOP z udziałem Przezydenta RP Andrzeja Dudy. Dowódca uroczystości płk SOP Mirosław Soliwoda oddał honor i złożył meldunek Prezydentowi RP.

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą bierze udział w święcie Służby Ochrony Państwa. Podczas uroczystości SOP nadany został sztandar. Wręczone zostaną również odznaczenia państwowe, a także odbędzie się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy.

W wydarzeniu biorą udział m.in. marszałkowie Sejmu i Senatu, Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński.

Życzenia funkcjonariuszom złożył minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. – Po raz pierwszy w historii obchodzimy święto waszej służby, która przez ostatnie cztery miesiące przeszła znaczącą reformę. Dziękuję wszystkim tym z państwa, którzy podjęli się trudu tworzenia nowej formacji – powiedział w okolicznościowym nagraniu minister.

„Wasza postawa zasługuje na szacunek”

Minister szczególnie podziękował osobom, które mimo możliwości odejścia ze służby zdecydowały się w niej zostać. – Wasza postawa zasługuje na szacunek i uznanie. Wasze doświadczenia przekazywane młodszym kolegom będą procentować w przyszłości. Życzę wszystkim państwu, aby kolejne lata przepełnione były sukcesami zawodowymi i osobistymi. Wszystkiego dobrego – powiedział.

W przeddzień święta SOP w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odprawiono mszę świętą w intencji funkcjonariuszy. Przewodniczył jej biskup polowy Wojska Polskiego gen. bryg. Józef Guzdek. We wtorek w Belwederze odbędą się z kolei uroczystości z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy.
1 lutego weszła w życie ustawa, która powołała Służbę Ochrony Państwa w miejsce Biura Ochrony Rządu (BOR). Zadania SOP nie ograniczają się tylko do działań ochronnych VIP-ów i najważniejszych obiektów.

Nowa służba ma też zadania, polegające na rozpoznawaniu i zapobieganiu przestępstwom m.in. przeciwko Polsce, życiu lub zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, bezpieczeństwu w komunikacji, porządkowi publicznemu, zamachom i czynnej napaści, skierowanym przeciwko ochranianym osobom oraz bezpieczeństwu ochranianych obiektów.

Docelowo – po roku 2022 – w SOP ma służyć 3 tys. funkcjonariuszy.

******************

Dołączamy się do życzeń dla Kolegów – Funkcjonariuszy najmłodszej formacji mundurowej. Życzymy sukcesów i spokojnej służby.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów

Rafał Jankowski