Śląska FZZSM przeciwna drugiemu związkowi w Policji

W załączniku Komunikat Śląskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z 7 lutego 2017 r.