Senat i Sejm przesuwają posiedzenia. Senator PSL zakażony koronawirusem. Superustawa później?

Senat zbierze się dopiero 11 sierpnia, obrady będą trwały trzy dni. O zmianie terminu posiedzenia poinformowana została marszałek Sejmu Elżbieta Witek.

– Zaplanowane na przyszły tydzień posiedzenie Senatu zostało przesunięte – poinformował w niedzielę marszałek Tomasz Grodzki. Powodem jest wykrycie koronawirusa u senatora PSL-UED Jana Filipa Libickiego.

– Senatorowie i pracownicy Kancelarii Senatu, którzy mieli w ostatnim czasie kontakt z senatorem Janem Filipem Libickim zostaną zbadani na obecność koronawirusa – przekazał marszałek Tomasz Grodzki. Testy mają zostać przeprowadzone we wtorek, a najpóźniej w środę będą znane wyniki.

Przypominamy, że Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zarekomendowała wprowadzenie poprawek do ustawy o wsparciu służb mundurowych. Ustawa wprowadza m.in. dwustopniowe dodatki motywacyjne dla funkcjonariuszy podległych ministrowi SWiA oraz Służby Więziennej, którzy zamiast przejść na emeryturę zdecydują się na pozostanie w służbie. Rekomendowane poprawki dotyczą m.in. podwyższenia maksymalnej kwoty zwrotu kosztów ochrony prawnej policjantów oraz wyżywienia w naturze.

Superustawa później?

Na dni 11, 12 i 13 sierpnia 2020 r. zaplanował 14. posiedzenie Senatu marszałek Grodzki. Ustawa o wsparciu służb mundurowych, ekspresowo procedowana przez ostatnie dwa tygodnie w Sejmie, raczej na pewno wróci pod obrady Sejmu. Sejm również przesunął termin swojego posiedzenia – początek 14 sierpnia. (zaplanowane uprzednio na 7 sierpnia)

Superustawa ma zacząć obowiązywać od 1 października 2020 r. z wyjątkiem części przepisów, które mają wejść w życie z dniem 30 listopada 2020 r. oraz 1 stycznia 2021 r. Przesunięcie obrad obydwu izb parlamentu może ten harmonogram zmienić, choć Sejm ma jeszcze pewien margines czasu, który nie powinien zagrozić terminowemu wejściu w życie ustawy. O ile wyniki testów pozostałych senatorów nie wymuszą kolejnych odroczeń posiedzenia Senatu RP.