Sejm uchwalił ustawę budżetową na 2021 rok

Budżet na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Według resortu finansów taki deficyt pozwoli zabezpieczyć środki na wzmocnienie rozwoju gospodarki dotkniętej przez COVID–19, m.in. poprzez inwestycje.

Kontynuowane mają być też priorytetowe działania rządu w zakresie polityki społeczno–gospodarczej.

Zgłoszone przez Senat poprawki polegały m.in. na przesunięciach środków z budżetów poszczególnych instytucji, bądź zwiększeniu limitu wydatków budżetowych. Zdecydowana większość zmian miała charakter lokalny. Dotyczyły one np. inwestycji drogowych, budowy oczyszczalni ścieków, poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, czy rozbudowy szpitali o dodatkowe oddziały. Sejm uwzględnił tylko 8 ze 109 poprawek zgłoszonych przez Senat.

Nie przeszła między innymi poprawka Senatu przekazująca 95 mln zł na dodatki do emerytur dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Budżet służb mundurowych będzie mniejszy niż w 2020′ choć trzeba pamiętać, że niewykorzystane w 2020′ roku, tzw. “niewygasające” środki, odczuwalnie zwiększą możliwości finansowe służb w 2021 roku

Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta.