Sejm przyjął tzw. ustawę covidową. Przywraca ona 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy na kwarantannie i izolacji.

W nocnych głosowaniach Sejm odrzucił część poprawek Senatu do ustawy covidowej. Senat zaproponował do ustawy 41 poprawek. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19, nazywana też „ustawą o dobrym samarytaninie”, przywraca między innymi 100-proc. płatne zwolnienia lekarskie dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA na kwarantannie i izolacji.

Ustawa zakłada m.in. zwolnienie z odpowiedzialności karnej za ewentualne błędy w leczeniu lekarzy i innych pracowników medycznych, którzy zostaną skierowani do pracy przy epidemii. Sejm do północy głosował nad poprawkami Senatu.

Lekarze specjaliści, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe poza Unią Europejską, będą mogli być zatrudniani bez nostryfikacji dyplomu. Wystarczy trzyletnie doświadczenie w danej specjalizacji, znajomość polskiego, opinia konsultanta krajowego, a minister zdrowia będzie mógł takiemu specjaliście dać zgodę na wykonywanie zawodu lekarza w Polsce. Do pracy przy zwalczaniu epidemii będzie można także delegować lekarzy tuż po studiach, studentów i doktorantów wszystkich kierunków medycznych.

Wśród ważniejszych poprawek Senatu, które zyskały aprobatę komisji, jest zapis o tym, że zasiłek chorobowy w wysokości 100 proc. wynagrodzenia będzie przysługiwać nie tylko lekarzom, pielęgniarkom i innym pracownikom medycznym oddelegowanym do pracy przy epidemii, ale w ogóle wszystkim, którzy pracują w szpitalu i zakazili się bądź znaleźli na kwarantannie z powodu kontaktu z chorymi na COVID-19.

Ustawa nakazuje też obowiązek noszenia maseczek i przyłbic. Sprzedawcy będą mogli odmówić obsłużenia klientów bez zasłoniętych ust i nosa.

źródło: http://www.sejm.gov.pl/ 1 listopada 2020