Sejm – powstanie podkomisja stała ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.

30 marca 2021′ o godzinie 9:00 odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych /ASW/. Przedmiotem posiedzenia Komisji było uchwalenie wniosku do Prezydium Sejmu RP w sprawie powołania następujących podkomisji stałych:

  1. Podkomisja stała ds. obywatelskich, cudzoziemców i migracji.
  2. Podkomisja stała ds. funkcjonowania zarządzania antykryzysowego.
  3. Podkomisja stała ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa.
  4. Podkomisja stała ds. rozwoju i promocji ochotniczych straży pożarnych.

Jak zaznaczył przewodniczący Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych poseł Wiesław Szczepański wymienione podkomisje stałe mają pracować w składach 9 osobowych.

Posłowie jednogłośnie uchwalili wniosek w sprawie wystąpienia do Prezydium Sejmu o powołanie wymienionych podkomisji stałych. Głosowało 29 posłów.

Wniosek do Prezydium Sejmu w sprawie powołania podkomisji stałych zostanie skierowany jeszcze w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu RP, które rozpoczęło się o godzinie 10:00.

Powołanie podkomisji stałych ds. modernizacji i rozwoju Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa wpłynie na przyśpieszenie i usprawnienie procedowania rozwiązań służących wypracowaniu programu modernizacji i rozwoju służb mundurowych.

(jp)