Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek spotkał się 3 września 2021 r. z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim.

Rozmawiano m.in. o perspektywach współpracy w kontekście praw i obowiązków funkcjonariuszy oraz warunków ich służby.

W spotkaniu uczestniczył Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy Biura RPO.