Ruszają wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Rozwiązania dotyczące art. 115a zapewne nie są satysfakcjonujące dla dużej grupy osób, które przeszły w stan spoczynku. Te przepisy zostały zmienione w 2001 roku. Od tamtej pory nikt się nie upomniał o art. 115a. Zrobił to dopiero NSZZ Policjantów, który złożył tę sprawę do Trybunału Konstytucyjnego, a ten wydał stosowny wyrok” – cytuje słowa Rafała Jankowskiego portal Infosecurity24.pl w artykule zatytułowanym: “Ruszają wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop”.

“Dla następnych pokoleń funkcjonariuszy, którzy będą odchodzić w stan spoczynku, te rozwiązania są już dobre” – zaznaczył Rafał Jankowski. Jednak “jeżeli TK uznał, że przepis jest niekonstytucyjny od 2001 roku, to pewnie wiele spraw znajdzie się w sądach”. “Nie mieliśmy tutaj niestety pola do dyskusji. Zdania prawników były podzielone. Jedni twierdzili, że nowe zasady powinny obowiązywać od daty orzeczenia, inni, że od daty publikacji wyroku, a jeszcze inni, że od daty zmiany przepisów. Te sprawy będą niestety musiały rozstrzygać sądy” – dodał.

Czytaj więcej…