Rozporządzenie MSWiA w sprawie używania munduru policyjnego przez kapelanów

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakazu używania munduru policyjnego lub jego części

Projekt dotyczy rozszerzenia katalogu osób użytkujących umundurowanie policyjne, niebędące policjantami, wykonujących czynności z zakresu duszpasterstwa w Policji oraz warunków, jakie winny być spełnione przy użytkowaniu umundurowania.

Treść projektu w załączniku: