Równoważnik za wyżywienie podczas służby w radiowozie

UWAGA!

Stanowisko Komendanta Głównego Policji w sprawie “reganów” z 2020 roku!

dot. Równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie, przysługujący policjantom za służbę na wolnym powietrzu w okresie od 1 listopada do 31 marca.

Komendant Główny Policji odnosząc się do sygnałów na temat prób definiowania radiowozu jako pomieszczenia zamkniętego i ograniczania w ten sposób liczby policjantów uprawnionych do otrzymywania równoważnika z tytułu służby na wolnym powietrzu, kategorycznie zabronił tego rodzaju praktyk.

Komendant Główny jednoznacznie stwierdził, że służba z wykorzystaniem radiowozu jest służbą na wolnym powietrzu i logistycy powinni dopilnować, by równoważnik naliczano policjantom zgodnie z tą zasadą.

Na ten temat Komendant Szymczyk rozmawiał z przewodniczącym Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafałem Jankowskim.

Publikując tę informację po raz kolejny na przestrzeni ostatnich 2 lat, Zarząd Główny NSZZ Policjantów oczekuje, że dalsze spekulacje w tej sprawie stracą sens, a komendanci będą przestrzegać polecenie Komendanta Głównego Policji w tej sprawie.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów