RAZEM DLA GRZESIA. LICZY SIĘ KAŻDA KROPLA KRWI

Koledzy i koleżanki zmagającego się z nowotworem policjanta proszą każdego, kto może i chce podzielić się cząstką siebie, o krew. Nasz kolega Grzegorz – policjant z 10-letnim stażem służby w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej zmaga się z trudną chorobą.

Będzie można oddać każdą grupę krwi. Krew będzie zbierana w siedzibie bielskiego pododdziału prewencji, przy ul. Zwierzynieckiej 9, w dniu 9 czerwca 2020 roku. Rejestracja krwiodawców obywać się będzie w godzinach 9 -12.

9 czerwca 2020 r., w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi.

Akcja zorganizowana jest jako pomoc dla Grzegorza – policjanta z Bielska-Białej z 10-letnim stażem służby, który zmaga się z chorobą nowotworową. W Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej działa Klub Honorowych Dawców Krwi, który skupia 59 członków policjantów i emerytów policyjnych. Jest on drugim co do wielkości klubem działającym na terenie Bielska-Białej.

Jeśli chcesz podzielić się cząstką siebie oddając krew:

  • zjedz lekki posiłek, wypij minimum 1,5 litra płynów,
  • zgłaszając się weź dokument potwierdzający tożsamość.

Zapraszamy dawców:

Bez objawów infekcji, takich jak katar, kaszel, duszności, gorączka,
Z warunkami do ujemnego wywiadu epidemiologicznego (14 dni od ostatniego pobytu za granicą, bez kontaktu z osobami objętymi kwarantanną lub chorymi na Covid-19)
(KWP w Katowicach/js)