Rafał Jankowski na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego z udziałem Prezydenta RP

 

Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło odbyło się dzisiaj w pałacu prezydenckim posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego. Andrzej Duda powołał nowych członków w skład Rady. Nastąpiło też przekazanie przewodnictwa w Radzie stronie rządowej.

Prezydent Andrzej Duda powołał siedmiu nowych członków Rady Dialogu Społecznego. – Wierzę w to, że wszystkie te zadania i egzaminy, które staną przed Radą w tym roku, zostaną zdane znakomicie – powiedział podczas uroczystości w pałacu prezydenckim. Przewodnictwo w RDS „w sensie bezpośrednim” przejmuje minister RPiPS Elżbieta Rafalska – dodał.
Prezydent podziękował dotychczasowej przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego Henryce Bochniarz. – To był ważny rok, ale to był zarazem także i trudny rok w pracach Rady – tak, jak zresztą każdy wtedy, kiedy następują w kraju reformy, które wiążą się z pewną dyskusją, debatą – powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał, zgodnie z harmonogramem prac RDS, przewodnictwo w Radzie przejmuje strona rządowa, a bezpośrednio minister rodziny pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

– Rada Dialogu Społecznego to jest właśnie miejsce, gdzie powinny być omawiane tematy niełatwe – powiedział Andrzej Duda.

Rada Dialogu Społecznego jest forum współpracy przedstawicieli pracowników, pracodawców i rządu. Przewodnictwo w Radzie jest rotacyjne. Jako pierwszy przez rok funkcję tę pełnił przewodniczący Solidarności Piotr Duda jako przedstawiciel pracowników. Kolejny rok przypadł stronie pracodawców, którą reprezentuje prezydent Konfederacji Lewiatan Henryka Bochniarz. Teraz kolej na przedstawiciela strony rządowej, którym została Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Druga część posiedzenia Rady jest poświęcona prezentacji projektu nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. Trwa również dyskusja na temat rozwiązań służących poprawie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Omawiana jest też kwestia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych w ramach przygotowania do szczytu w Goeteborgu.

W posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego uczestniczy przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Nominacje do RDS otrzymali: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, przewodniczący WRDS i prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach Marek Zychla, prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jan Gogolewski, zastępca prezesa zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Władysław Jefremienko, wiceminister w Ministerstwie Finansów Teresa Czerwińska, wiceprezes Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach Janusz Piątek oraz Marek Kowalski z Konfederacji Lewiatan.

– Bardzo dziękuję za przyjęcie tych nominacji i bardzo dziękuję też wszystkim dotychczasowym członkom Rady, wszystkim tym, którzy poświęcali swój czas, którzy uczestniczyli w tych pracach. Bo myślę, że to jest wielkie zadanie, które jest realizowane dla Polski, jest realizowane dla tych celów, które są w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego wskazane, które można bardzo krótko streścić określeniem, że jest to praca dla dobra rozwoju Rzeczpospolitej i dla dobra budowania pomyślności polskiego społeczeństwa we wszystkich jego warstwach – powiedział prezydent.

Wypowiedź Pani Premier Beaty Szydło:

– Obowiązkiem rządzących jest wsłuchiwać się w głos obywateli (…) dialog należy prowadzić zawsze i wszędzie, na różnych płaszczyznach – podkreśliła premier Beata Szydło podczas poniedziałkowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, na którym przewodnictwo w RDS przejęła strona rządowa.
Premier oceniła też, że najbardziej odpowiednią osobą do kierowania pracami RDS jest szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska, która zdaniem szefowej rządu może nadać nową formułę pracom w RDS. Radzie Dialogu.

– Obowiązkiem rządzących, bez względu na to, jakie pełnimy funkcje, gdzie zostaliśmy postawieni do realizacji programów, które nam powierzono, jest wsłuchiwać się w głos obywateli – podkreśliła Beata Szydło.

Dodała, że RDS jest „szczególnym forum, bo jest określona ustawowo, jest to ciało któremu zostały nałożone konkretne obowiązki, zapisane określone cele, które mają być realizowane, ale ten dialog należy prowadzić zawsze i wszędzie, i na różnych płaszczyznach”.

Rafalska „to najbardziej odpowiednia osoba z rządu”

Premier odniosła się również do przejęcia przez rząd kierownictwa w RDS. – Bardzo się cieszę, że to właśnie teraz, w tym niełatwym okresie, o którym mówił pan prezydent, rząd będzie przejmował kierownictwo w Radzie Dialogu Społecznego, a w imieniu rządu pani minister Elżbieta Rafalska – powiedziała.

Szefowa rządu podkreśliła, że „jest to najbardziej odpowiednia osoba z rządu, która ten dialog może prowadzić nie tylko skutecznie, ale tez może nadać nową formułę pracom, które toczone są na Radzie Dialogu Społecznego”.

– Olbrzymie doświadczenie pani minister, wyczucie społeczne i też obszar, za który ona w rządzie odpowiada są najlepszymi rekomendacjami dla pani minister, aby to ona właśnie tymi pracami Rady Dialogu Społecznego przez najbliższy czas kierowała – dodała Beata Szydło.

„Za nami czas trudnych reform, przed nami kolejne”

– Za nami jest już czas dwóch lat, kiedy przyjmowaliśmy trudne reformy, kiedy podejmowaliśmy trudne decyzje – nie zawsze decyzje, które były dla wszystkich decyzjami akceptowalnymi. Na tym polega rządzenie, że trzeba brać odpowiedzialność za to, co ma się zapisane w swoim programie, i konsekwentnie ten program realizować – powiedziała premier.

– My przyszliśmy do rządu po bardzo wnikliwej ocenie sytuacji społecznej i (…) swoistych konsultacjach społecznych, właśnie tym dialogu, który prowadziliśmy przez wiele lat będąc na różnego rodzaju spotkaniach, rozmowach z Polakami, którzy powiedzieli nam, jak wyobrażają sobie Polskę i czego oczekują od rządzących – zaznaczyła. Dodała, że rząd starał się jak najlepiej przełożyć te oczekiwania na projekty, na programy, które już zrealizował i które rozpoczyna.

Jak mówiła, w kolejnych latach przed państwem polskim i przed rządem stoją kolejne reformy, które też nie będą łatwe. – Dlatego tym bardziej myślę, że ten dialog, o którym mówił tutaj pan prezydent, jest niezwykle ważny i potrzebny – podkreśliła premier.

– Starajmy się rozmawiać. Starajmy się wzajemnie słuchać. Starajmy się mądrze rozmawiać i mądrze słuchać, bo to jest dzisiaj, wydaje mi się, najbardziej potrzebne – powiedziała Szydło.

Podziękowała wszystkim, którzy dialog prowadzą i chcą prowadzić. – Zachęcam tych, którzy tak nie czynią czy jeszcze nie są do tego za bardzo przekonani, by do tego dialogu przystąpili. To jest potrzebne nam wszystkim, ale przede wszystkim musimy – my, rządzący i my, odpowiadający za różne dziedziny życia społecznego i państwowego – pamiętać o jednym: że ten dialog jest potrzebny polskiemu państwu i naszym obywatelom, tym wszystkim, którzy powierzyli nam odpowiedzialną służbę za nich samych, za ich sprawy i za polskie państwo – zaznaczyła.

Premier podziękowała przewodniczącemu NSZZ „Solidarność” Piotrowi Dudzie, który był pierwszym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego, i prezydent Konfederacji Lewiatan Henryce Bochniarz, która przewodniczyła RDS po nim. Życzyła także minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiecie Rafalskiej, która w poniedziałek objęła przewodnictwo RDS, „by pod jej kierownictwem Rada Dialogu Społecznego podejmowała dobre i mądre decyzje dla nas wszystkich”.

Transmisja posiedzenia  pod poniższym linkiem