Rada FZZSM wnioskuje o utworzenie Forum Dialogu Społecznego przy Radzie Ministrów

6 kwietnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

W załączniku zamieszczamy Komunikat z posiedzenia Rady FZZSM oraz pismo do premier Beaty Szydło z wnioskiem o utworzenie Forum Dialogu Społecznego przy Radzie Ministrów.