Przyszłoroczny budżet przewiduje mniejsze fundusze dla policji, straży pożarnej, straży granicznej, Służby Ochrony Państwa.

Na Policję w 2021 r. przewidziano ponad 10,1 mld zł. To o prawie 180 mln zł mniej niż w ustawie budżetowej na 2020 r. Mniej pieniędzy zaplanowano również na pozostałe formacje podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji.

Ustawę budżetową na 2021 r., zgodnie z którą dochody budżetu państwa wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, Sejm uchwalił 17 grudnia. Senat zajmie się nią na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 11-13 stycznia 2021 r.

Z ustawy budżetowej w obecnym kształcie wynika, że wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2021 roku wyniosą 12 mld 654 mln 333 tys. i będą mniejsze o 369 mln 993 tys. od tych zapisanych w poprzedniej ustawie budżetowej – przed nowelizacją.

Najwięcej z tej puli zaplanowano na Policję – będzie to łącznie 10 mld 137 mln 578 tys. zł. Prawie 7 mld z tej kwoty trafić ma do komend powiatowych, a 2 mld 444 mln 204 tys. do komend wojewódzkich. Komenda Główna Policji będzie miała do dyspozycji 302 mln 203 tys., a Centralne Biuro Śledcze Policji – 222 mln 655 tys. Na jednostki terenowe policji przewidziano łącznie 227 mln 166 tys. zł.

Dla porównania w ustawie budżetowej na 2020 rok, na Policję przewidziano 10 mld 315 mln 93 tys. zł, czyli o ponad 177,5 mln zł więcej – informuje portal Businessinsider w artykule zatytułowanym: “Mniej pieniędzy na służby mundurowe w budżecie na 2021 r.”