Przygotowania do 2. Pikniku Policyjnego – Legendia 2018′

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Siemianowicach Śląskich rozpoczął przygotowania do 2. Pikniku Policyjnego na terenie Legendii – śląskiego wesołego miasteczka w Chorzowie.

15 lutego 2018 roku w siedzibie Fundacji „Iskierka” w Chorzowie miało miejsce spotkanie Przewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Siemianowicach Śląskich Grzegorza Budisa i Wiceprzewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego Jacka Bryły z przedstawicielkami Fundacji „Iskierka” w osobach: Marioli Czarnohorskiej – dyrektor operacyjnej i Patrycji Stec – specjalisty ds. akcji pomocowych i zbiórek publicznych z rodziną ich podopiecznego Daniela Wrobel i jego mamą Eweliną Wrobel.

W trakcie spotkania zostały poczynione wstępne ustalenia w kwestii planowanej zbiórki środków podczas 2.Pikniku Policyjnego na terenie Legendii – śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie – na początku września 2018 r., która przeznaczona będzie na pokrycie kosztów leczenia nastolatka Daniela Wrobel oraz zgody na użycie jego wizerunku na biletach wstępu na piknik.

W rozmowie poruszone zostały również inne istotne sprawy związane z organizacją tak wielkiego przedsięwzięcia przez Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Siemianowicach Śląskich, któremu od samego początku służy pomocą Wiceprzewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego Jacek Bryła.

Warto podkreślić, że Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Siemianowicach Śląskich posiada doświadczenie w organizacji tego rodzaju imprezy, gdyż 4 września 2017 r. był organizatorem 1.Pikniku Policyjnego dla policjantów i ich rodzin na terenie dawnego śląskiego Wesołego Miasteczka w Chorzowie (obecnie Legendii), podczas którego wolontariusze Fundacji „Iskierka” zbierali środki na rzecz Kamila Sewery. Równocześnie, pomiędzy występami zaproszonych artystów prowadzono licytację przekazanych przedmiotów.

Ubiegłoroczny, 1.Piknik Policyjny pod każdym względem przerósł najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Zgromadził na terenie obiektu około sześć tysięcy osób, które korzystając z atrakcji Legendii pamiętały także o prowadzonej zbiórce charytatywnej, bowiem w sumie podczas ubiegłorocznej imprezy zebrano na rzecz Kamila Sewery kwotę 6 620,10 złotych oraz kwotę 2800,- złotych na realizację Akcji Lato przez Fundację „Iskierka”.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Siemianowicach Śląskich podbudowany sukcesem 1.Pikniku Policyjnego, zarazem wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu tego rodzaju formie spędzenia czasu z rodziną przez nasze środowisko, postanowił zorganizować 2.Piknik Policyjny, którego dokładną datę poznamy podczas wakacji. Prawdopodobne daty organizacji 2. Pikniku, to 3 bądź 10 września 2018 r.

Data organizacji 2. Pikniku w dużej mierze uzależniona będzie od prognozy pogody w określonym terminie. Znając jednak szczęście organizatora nie ma wątpliwości, że pogoda dopisze podobnie, jak miało to miejsce w ubiegłym roku.

Zainteresowanym wzięciem udziału w 2.Pikniku Policyjnym nie pozostaje więc nic innego, jak tylko nabycie biletów wstępu dla siebie i rodziny za jedyne 30 złotych od osoby. Nam pozostaje życzyć organizatorom i uczestnikom pięknej pogody i udanego pikniku.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
NSZZ Policjantów woj.śląskiego