Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów złożył petycję do Sejmu RP w sprawie art. 15 a.

W związku z opieszałością Rządu odnośnie spełnienia postulatu dotyczącego art. 15 a, Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów złożył petycję do Sejmu RP.
Jutro (22 września 2020′) o godzinie 13-tej zbierze się sejmowa komisja w tej sprawie.

Biuro Zarządu Głównego NSZZ Policjantów