Projekt stanowiska rządu wobec poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji

Rząd przyjął stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji.

Obserwujemy losy poselskiego projektu ustawy zakładającego liberalizację obecnych przepisów w sprawie dostępu do broni i amunicji. Sprawa tego projektu nie jest dla policjantów obojętna. Ważna jest opinia Rządu.

(…) prawo do posiadania broni nie jest objęte konstytucyjnym katalogiem praw i swobód obywatelskich, nie podlega więc konstytucyjnej ochronie, a dostęp do niego jest w obowiązującym stanie prawnym poddany reglamentacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 maja 199 r. o broni i amunicji (Dz.U.z 2012 r. poz. 576, z późniejszymi zmianami). Powszechnego dostępu do broni nie gwarantują także przepisy prawa międzynarodowego ani normy prawa ponadnarodowego (…)

Pełne stanowisko w załączniku