Projekt rozporządzenia Prezesa RM w sprawie wysokości mandatów

Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Proponowane w zmiany w rozporządzeniu Prezesa RM mają charakter dostosowujący, wynikający z nowelizacji ustawy z 20 czerwca 1997 r. dokonanej ustawą z 9 kwietnia 2015 r. zmieniającą dyrektywę odnoszącą się do obowiązkowego stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojazdach.