Projekt rozporządzenia MSWiA w sprawie używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowych warunków używania wyrobów tytoniowych na terenie obiektów jednostek organizacyjnych lub organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na terenie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz w środkach przewozu osób używanych przez te podmioty.

Projekt rozp. w załączniku.