Projekt rozporządzenia MSWiA z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie podwyżek

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ukazał się oczekiwany projekt  rozporządzenia MSWiA.

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.02.2017 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat,
od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Tekst projektu rozporządzenia