„PROJEKT KISIELIN 2018 – kontynuacja”

W dniach 16-18 kwietnia w miejscowości Kisielin powiat wołyński na Ukrainie przebywali członkowie zespołu roboczego powołanego uchwałą Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego ds.opieki nad grobami poległych Policjantów II RP na Ukrainie w składzie:

  • Kol.Andrzej Socha
  • kol.Jacek Bryła
  • kol.Arkadiusz Kasprzak
  • kol.Arkadiusz Kobiela
  • kol.Artur Mendera
  • kol.Dariusz Tabas
  • kol.Maciej Dziergas 

oraz zaproszeni koledzy z Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Parczewie – Piotr Mikitiuk i Sławomir Teleon – którzy opiekę nad grobami na Wołyniu sprawują już od kilkunastu lat.

W ramach projektu „KISIELIN 2018”,który zakłada objęcie patronatem grobu przedwojennego policjanta, posterunkowego Joachima Ciepielowskiego, miejsce wiecznego spoczynku znajduje się na tym właśnie polskim katolickim cmentarzu.
Post. PP Joachim Ciepielowski urodził się w 1886 roku, zginął 13 grudnia 1923 roku w pościgu za bandytami. Osierocił troje dzieci. Pełnił służbę na posterunku w Oździutyczach pow. Horochów. http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/nagrobki-policyjne-na-wolyniu/

Należy podkreślić, iż miejsce to zlokalizował, jak setki innych na cmentarzach na Wołyniu nieodżałowanej pamięci Anatol SULIK. Niedawno minęła czwarta rocznica jego śmierci. http://policjapanstwowa.pl/ku-pamieci/anatol-sulik-z-kowla//

Nasze prace porządkowe w tym miejscu prowadzimy już od 2017 roku gdy ruszył projekt

„MUSIMY PAMIĘTAĆ – KISIELIN 2017”

W tym roku w dalszym ciągu ukierunkowujemy się na cały cmentarz. Nie skupiamy się tylko i wyłącznie obok kwatery policjanta.Skala zaniedbania jest ogromna. Groby naszych rodaków znajdują się w fatalnym stanie. Generalnie nie widać większych śladów dbałości o tę nekropolię, na której pierwsze pochówki miały miejsce w 1690 roku, a ostatni odbył się 30 lipca 1943 roku.

W trakcie tego wyjazdu wykonaliśmy na miejscu szerokie prace porządkowe, za pisemną zgodą miejscowych władz ukraińskich, do których wcześniej pismo dostarczył osobiście nasz kolega emeryt Piotr Mikitiuk z ZT Parczew, za co Mu serdecznie dziękujemy. Prace polegały na wycince drzew i krzewów, wykoszeniu traw i wypaleniu podłoża przy użyciu środka chemicznego.

Prace te realizujemy z myślą o jesiennym wyjeździe całego naszego Zarządu wraz z zaproszonymi gośćmi, przy współpracy z m.in władzami miejscowymi, gdzie na miejscu w starym spalonym kościele zamierzamy odprawić mszę polową i objąć oficjalnym patronatem grób naszego przedwojennego kolegi.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj.śląskiego