Prezydent za kontynuacją programu modernizacji służb mundurowych w latach 2021-2024.

Prezydent spotkał się 8 marca 2021′ ze strażakami państwowych oraz ochotniczych straży pożarnych, zaangażowanych w walkę z pandemią COVID-19. W spotkaniu wziął udział Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak.

(…) Ze swej strony mogę powiedzieć tylko tyle, że mogą Państwo być przekonani, że będę się starał ze wszystkich sił, abyśmy – tak jak był realizowany program modernizacji w latach 2017-2020 i – mimo pandemii, mimo sytuacji kryzysowej także dla centralnego budżetu, mogli zrealizować kolejny etap tego programu; taki, który był zakładany na lata 2021-2024. Mam nadzieję, że uda się go przeprowadzić. Mogą Państwo w tym zakresie absolutnie liczyć na moje wsparcie – podkreślił prezydent.

(…) Sytuacja, w jakiej znajdują się służby odpowiadające za nasze bezpieczeństwo; to, jak te służby są wyposażone, jak bezpiecznie funkcjonariusz może realizować swoje zadania; czy jest on dobrze wynagradzany; czy ma poczucie adekwatności tego wynagrodzenia do realizowanych zadań, do pełnionej służby – ma to z punktu widzenia państwowego, w związku z tym, oczywiście, także i mojego, fundamentalne znaczenie.

(Całość wystąpienia – tutaj)