PRAWDA ZAWSZE SIĘ OBRONI !

Słynna, trwająca ponad 3 lata, bulwersująca nie tylko środowisko mundurowe sprawa rodziców przebiegających przez jezdnię w miejscu niedozwolonym i podjęta wobec nich interwencja policjantów – prawomocnie zakończona .

Sąd Okręgowy w Częstochowie VIII Wydział Karny Odwoławczy wyrokiem z dnia 14 lipca 2020 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok./ograniczenie wolności wraz z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnych prac społecznych, nawiązki/ w sprawie zdarzenia z dnia 7 maja 2017 roku w Częstochowie, wobec dwojga rodziców , którzy w trakcie przeprowadzanej wobec nich interwencji przez policjantów KMP w Częstochowie naruszyli ich nietykalność cielesną, znieważyli, oraz stosowali wobec nich groźby karalne, nadto zmuszając do zaniechania prawnych czynności służbowych. Całość interwencji skrzętnie sprawcy nagrywali – co posłużyło Sądowi za niepodważalny dowód w sprawie .

Pokrzywdzeni Policjanci są członkami Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów oraz Funduszu Ochrony Prawnej realizowanego przez Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach .

Środki finansowe przeznaczone na częstochowską kancelarię prawną mec. Łukasza KOWALSKIEGO reprezentującą naszych kolegów pochodziły z Funduszu Ochrony Prawnej .

W całą sprawę od samego początku, co należy podkreślić intensywnie zaangażował się Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie, a wsparcia udzielały mu Zarząd Wojewódzki w Katowicach oraz Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie.

ZAWSZE POMOCNA ZWIĄZKOWA DŁOŃ – Fundusz Ochrony Prawnej

Nie ma i nigdy nie będzie przyzwolenia ze strony Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów na jakiekolwiek formy atakowania funkcjonariuszy Policji, czy też naruszania ich dobrego imienia, godności ,wizerunku lub noszonego munduru.
W przypadku wystąpienie takiego zdarzenia Zarząd Wojewódzki niezwłocznie na wniosek policjanta- członka FOP angażuje do sprawy prawników współpracujących ze śląskim zarządem. Jest to jeden z nadrzędnych celów Funduszu Ochrony Prawnej Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj.śląskiego z/s w Katowicach.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Policjantów woj.śląskiego
z/s w Katowicach

***************************

Trzy lata temu nieodpowiedzialni rodzice przebiegli z dziećmi przez dwujezdniową drogę krajową. Gdy policjanci zwrócili im uwagę, zostali przez małżeństwo pomówieni o agresję i znieważeni – informuje portal TVN24 w materiale zatytułowanym: “Przebiegali z dziećmi przez jezdnię, nagrali interwencję policji. Sąd rozstrzygnął, kto miał rację”.

Rodzice z dziećmi przebiegli przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Przyłapali ich policjanci. Rodzice zarejestrowali komórką interwencję. Nagranie to stało się dowodem w sprawie, ale świadczącym przeciwko nagrywającym. Zapadł prawomocny wyrok.

Sąd podtrzymał wyrok z pierwszej instancji. Uznał, że apelacja nie zasługiwała na uwzględnienie, że kara też jest należyta, nie znalazł żadnych błędów w postępowaniu – powiedział sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie .

Sąd Rejonowy uznał, że nagranie, którego dokonali i które zaprezentowali jako dowód oskarżeni, jest zgodne z zeznaniami policjantów i świadków.

Obojgu oskarżonym wymierzył po dziesięć miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania społecznie nieodpłatnej pracy w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

Mają także przeprosić pokrzywdzonych, czyli dwóch częstochowskich policjantów, poprzez umieszczenie stosownych przeprosin na stronie komendy policji, wpłacić po tysiąc złotych na rzecz pokrzywdzonych i pomocy postpenitencjarnej.

Wyrok jest już prawomocny.

Nagranie interwencji poniżej: