Poznań: Walczą o lokale policyjne

Mieszkańcy policyjnych lokali mogą wykupić swoje mieszkania. Zapewnia to porozumienie zawarte przez miasto i policję. Jednak w październiku rada miasta uchwaliła, że kto chce kupić lokal z bonifikatami musi złożyć wniosek o wykup do 30 czerwca tego roku. Wielu mieszkańców tłumaczy, że nie wiedziało o terminie. O swoje prawa są gotowi walczyć nawet w sądzie.

Policjanci i ich rodziny otrzymali obietnicę, że będą mogli wykupić przydzielone im służbowo mieszkania. Mogło się tak stać dzięki porozumieniu zawartemu przez miasto z policją.

Chętni do wykupu długo nie mieli konkretnych informacji na ten temat. Jednak w październiku ubiegłego roku rada miasta uchwaliła, że kto chce wykupić mieszkanie policyjne z bonifikatami musi ponownie złożyć wniosek do 30 czerwca tego roku. Tu pojawia się problem, ponieważ wielu mieszkańców nie wiedziało o nowych ustaleniach. Dziś chcą oni walczyć o swoje prawa.

– Nie było żadnej informacji o konieczności składania nowych wniosków. A wystarczył zwykły list, ulotka wrzucona do skrzynki czy ogłoszenie na klatce schodowej…

Więcej..