Powstał film promujący służbę w Policji

Filmem promującym służbę policjantów Komendy Stołecznej Policji i broszurą przygotowaną przez Wydział Komunikacji Społecznej KSP rozpoczęliśmy akcję skierowaną do uczniów klas maturalnych, która ma zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi Policji. Już odbyło się kilka spotkań z uczniami.

Policjanci garnizonu stołecznego rozpoczęli akcję skierowaną do uczniów klas maturalnych mającą na celu zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi Policji. Spotkania z licealistami odbyły się już w jednej ze szkół w Warszawie, w liceum w Brwinowie i w zespole szkół w Pomiechówku.

Uczestniczący w spotkaniach z młodzieżą policjanci rozdają uczniom poradniki przygotowane przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Stołecznej Policji we współpracy z Sekcją Doboru Wydziału Kadr.

W folderze zainteresowani znajdą najważniejsze informacje dotyczące zasad i wymogów, jakie musi spełniać kandydat do pracy w Policji. W publikacji będą zawarte również informacje dotyczące poszczególnych etapów procedury kwalifikacyjnej.

W opracowanej broszurze młodzi ludzie mogą znaleźć także porady ekspertów i odpowiedzi na najbardziej nurtujące ich pytania. Natomiast czynni policjanci i policjantki zachęcają niezdecydowanych do podjęcia wyzwania, jakim jest służba w Policji.

W Komendzie Stołecznej Policji powstał również film promujący służbę w Policji, za montaż którego odpowiadał Tomasz Pyrek.

Podobne spotkania odbędą się również w Komendzie Stołecznej Policji i będą miały otwarty charakter. Będą mogli uczestniczyć w nich wszyscy zainteresowani. Ponadto policjanci będą zachęcać do wstępowania do Policji studentów warszawskich uczelni.

(KSP / mw)

ZAŁĄCZNIKI