POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

POSIEDZENIE ZW NSZZ POLICJANTÓW WOJ. ŚLĄSKIEGO

W dniu 13 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego.

W posiedzeniu wziął udział Przewodniczący Zarządu Głównego kol. Rafał Jankowski,
który przekazał aktualny stan prac Zarządu Głównego w zakresie m.in. podwyżek uposażeń, dodatków: progresywnego, stażowego, terenowego oraz zakończenie prac nad art.15a.

Przedmiotem posiedzenia było m.in rozliczenie finansowe działalności za 2021 rok oraz rozliczenie i omówienie działania Funduszu Ochrony Prawnej.

Po posiedzeniu odbyło się spotkanie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiegoKierownictwem służbowym garnizonu śląskiego na czele z Pierwszym Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariuszem Krzystyniakiem.

W trakcie spotkania omówiono problemy codziennej służby oraz ogólne zasady współpracy.